2011-10-20

Utvecklingsprojekt–en global lärande process

Ett påtagligt uttryck på hur bahá’í-tron befrämjar konstruktiv ändringar i samhällslivet kan man hitta i de olika socialekonomiska aktiviteterna över hela världen. För det mesta är dessa aktiviteterna enkla initiativ som tar plats på gräsrotsnivån. Det är inte storleken eller omfånget, men hellre dess koncept och nya tillnärmningsätt som låser upp moraliska och kreativa möjligheter för individen och samhällen. I detta blogginlägg visar jag till en faktaartikel på info.bahai.org (1)

 

Barn och ungdomar som deltar i en tävling, Macau. Foto: media.bahai.org

Bahá’í-utvecklingsprojekt och dess aktiviteter initieras antingen av bahá’í-administrativa institutioner eller av individer och grupper. Tillsammans bidrar dessa aktiviteterna till en global lärande process för socialekonomisk utveckling. Det är i dag tre generella kategorier: projekt under begränsad tid, uthålliga projekt och avancerade projekt.

Projekt under begränsad tid
De flesta bahá’í- socialekonomiska projekt är relativt enkla och pågår en bestämd tid i byar och småstäder på landsbygden där bahá’íerna visar till hur andliga principer kan bemöta problem och utmaningar som små samhällen strävar med. Det kan vara treplanteringsprojekt, städning av sopor, hälsoprojekt, arbetsgrupper, seminarier med mera.

Hållbara projekt
Lite större utvecklingsprojekt  som pågår över en längre tid kan vara akademiska skolor som fokuserar på att minska analfabetism, bidra till bättre hälsovård, minska drogberoende, starta jordbruksprojekt, hållbara miljöprojekt och etablera mikroföretag.

Komplexa, avancerade projekt
De mera komplexa och etablerade projekten har ett omfattande program och strukturer inflytelsesfärer som påverkar deltagarna – både landsbygds och storstadsmänniskor. Dessa projekt tar upp problem, koordinerar till insats, men dess huvudfokus är hur projektet kan bidra till välfärden i de samhällen de arbetar under.

Globala projekt
Själv om de flesta projekt på lokalnivån är små – så har bahá’í-samfundet globala kampanjer som handlar om analfabetism, primär hälsovård och kvinnors framsteg. I vissa tillfällen samarbetar man med lokala-, regionala- och nationella myndigheter och internationella institutioner.

Källor:

  1. info.bahai.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar