2011-10-04

Ska man riva Guds hus?

Detta kunde man läsa om i tidningen Dagen, 2 oktober. Bakgrunden är att hundratals kyrkor i Sverige är i omfattande renoveringsbehov, det är mögelskador med mera. Dessutom besöks inte många av kyrkorna då Svenska kyrkan har förlorat omkring en halv miljon vuxna medlemmar sedan år 2000. Enligt vissa kan kyrkor avkristnas och användas till andra sekulära ändamål som bostäder, museer eller affärslokaler.

Bahá'u'lláh skriver i sin lagbok Kitáb-i-Aqdás att byggnader som är konstruerade till tillbedjan och den enda sanne Guds pris, som kyrkor, kapell, moskéer inte ska användas till annat än till åminnelsen av Guds namn. (1)

Västerhaninge kyrka
Västerhaninge kyra. Foto: flickr.com - bengt-re

I och med att vi lever i ett sekulariserad Sverige och kyrkor förfaller så är det en stor och viktig fråga. Församlingarna är för små att ensamma finansiera renoveringsbehoven, samtidig är detta en del av Sveriges viktiga religiösa arv.

Jag tror att många kyrkor utmärkt ska kunna gå i arv till andra religioner, till exempel frikyrkor, katolska kyrkor, islam eller bahá'í-tron. På så sätt bevaras Bahá'u'lláhs påbud om att detta är Guds hus, tillbedjans hus, som ska bevaras för åminnelsen av Guds namn.

Det är en kontroversiell fråga – kan Svenska Kyrkan tänka sig att överlämna (sälja, hyra ut, överlämna, ge) kyrkor till en annan religion? Eller önskar man att avkristna kyrkan till sekulära ändamål?

NB, Illustrationen ovan visar Västerhaninge kyrka, men det betyder inte att den ska avkristnas.

(1) Kitáb-i-Aqdás kan du beställa via bahaiforlaget.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar