2012-05-30

Ungdomars rätt att förvandla världen

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så bygger bahá’í-trons program på tanken att alla barn och ungdomar har möjligheten och potentialen att ändra världen – i sitt grannskap, region, nationellt, kontinentalt och globalt. Bahá’í-trons utbildningsprogram är baserad på förståelsen av en mänsklighet ädel i sig själv – som en gruva rik på ädelstenar – och börjar med tron på att alla unga människor har en inneboende potential. Tillvägagångs-sättet baseras på vissheten att utbildningen av yngre ungdomar kommer att resultera i en ny generation ledare med befogenheter, kunskap och färdigheter att tjäna mänskligheten och främja samhällsutvecklingen.

Det är just denna visshet – och höga förväntningar som ungdomar som deltar i det – som genomsyrar utbildningsprogrammet med kraften att inspirera unga människor, knyta kontakter med dem och röra vid deras hjärtan och liv!

Något viktigt i sammanhangen med arbetet med ungdomar är: de reagerar på våra förväntningar. Är våra förväntningar låga, strävar de efter dessa, förväntar du stora saker – så växer de för att möta höga förväntningar.

Det är därför viktigt i allt ungdomsarbete att identifiera ungdomarnas kunskaper och talanger – för att sedan använda dessa styrkor till nytta för mänskligheten. Mycket av tonårsapatin vi hör om i massmedia kommer från att samhället brister i att ge ungdomar möjligheten att verkligen vara i kontakt med frågor som påverkar deras samhälle i stort. Speciellt de yngre ungdomar, som bor i en värld med till synes ändlösa och komplexa problem, men som ofta inte har haft möjlighet att fundera på hur de kan använda sina talanger för att göra en skillnad, är apati ofta enda alternativet att bli överväldigad.

Skillnaden mellan en person som åtagit sig att arbeta för social omvandling och någon annan som inte verkar bry sig är tron på att de har en viss förmåga att göra skillnad.

Som jag kan se är det barnen som är framtiden, det är helt klart inte bara en materiell – men även en andlig utbildning som måste till för att hjälpa mänskligheten framåt till en andlig civilisation.

Följ med på nyvision.nu för nästa artikel i serien.

Vad kan du bidra med i arbetet för att ge ungdomar en chans? Kommentera gärna här. Dina idéer  och tankar är välkomna.

Källa: detta är en översättning från delar av en artikel på bahaiblog.net.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar