2012-05-24

Sjukdomar som kan botas med vegetarisk kost

För att öka immunförsvaret ska man konsekvent undvika alla fabrikssockerprodukter och vittmjölprodukter och ersätta dem med fullkornsprodukter, helst råa, och färskkost. Atopiska eksem orsakas av komjölksprodukter. När man ska undvika mjölkprodukter av hälsoskäl beror det alltid på det artfrämmande proteinet, inte på grund av fettet.

Grädde är mjölkens fettandel, den innehåller endast 2,5 % protein. Vid en kost utan animaliskt protein kan man använda grädde. Då fett i form av grädde används i relativt små mängder är proteinhalten obetydlig. Endast vid mycket svåra fall som neurodermitis – envisa eksem – vid primär kronisk polyartrit och somliga allergiska sjukdomar rekommenderas det att även utesluta grädde i början och iaktta senare, om det blir en försämring vid förtäring av grädde. Detta få bedömas i varje enskild fall.

Undvikandet av animaliskt protein är nödvändigt vid alla reumatiska sjukdomar. Här skiljer man mellan de inflammatoriska och de degenerativa formerna. Den inflammatoriska sjukdomen i lederna heter artritis, och när många leder är utsatta samtidigt polyartritis. Artros är degenerativa sjukdomar i leder och diskar. Oftast betecknas dessa sjukdomar felaktigt som förslitningssjukdomar. Men i verkligheten är det inte fråga om förslitningssjukdomar utan om brist på vissa biologiska ämnen, när man under lång tid äter den vanliga civilisationshusmanskosten. Därtill kommer oftast förtäring av det animaliska proteinet.

dreamstime_5003651


reumatisk värk, foto: flickr.com, Akajos

Om man i början av degenererande sjukdomar i lederna och kotpelaren ger patienterna den nämnda vitalämnesrika färskkosten och inskränker förtäringen av animaliskt protein kan man oftast uppnå total besvärsfrihet och ett stopp på sjukdomens vidareutveckling. I ett fortskridet skede krävs det fullständigt avhållsamhet från animaliskt protein, och med vital färskkost kan man uppnå otroliga resultat.

Inflammerade ledsjukdomar kräver från början helt uteslutning av animaliskt protein. Detta gäller speciellt hos kroniskt polyartrit. Ökningen av denna sjukdom beror på ökat intag av animaliskt protein och industriellt framställd mat.

Ett speciellt omnämnande gäller allergiska sjukdomar. Ämnet man reagerar allergiskt mot kallas allergen eller antigen. Så länge människan är frisk, bildar hon antikroppar mot allergenerna, och hon är inte allergisk. Den allergiska sjukdomen orsakas alltså inte av antigenet utan genom utebliven antikroppsbildning. Detta förklaras av att den allergisjuke var frisk tidigare. Då fungerade antikroppsbildandet. Därav kan man dra slutsatsen, att den allergisjuke kan botas, när man får ordning på hans antigen-antikroppsreaktion. Antigen-antikroppsreaktion sker i proteinämnesomsätt-ningsprocessen. Störningen är en ämnesomsättningsstörning, som uppstår genom en belastning av proteinämnesomsättningsprocessen, som man kan avlägsna igen genom avlastning av nämnda ämnesomsättning.

I praktiken betyder det att i varje form av allergi, oberoende av vilken sort det är frågan om, allt animaliskt protein måste uteslutas för att avlasta proteinämnesomsättningen. Det krävs, att man under lång tid avstår från mjölk, keso, ost, ägg korv, kött och fisk, i genomsnitt i tre år. Det tog ju flera år att utveckla allergin. Hösnuva förbättras efter ett år. Efter ytterligare ett år upplever patienten en förbättring av allmäntillståndet. Vid astmasjukdom är det en nödvändighet att avstå från animaliskt protein.

Behandla en sjukdom först med kosten efter det med medicin. ”Die Tafel an einen Arzt – LAWH-I-TIB” Bahá’u’lláh, ogranskad översättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar