2012-05-15

Progressiva människor strävar efter att bli mera andliga

Vi måste sträva i allt vad vi gör – speciellt i att utveckla våra andliga sidor. Detta är en tid för mänskligheten att kollektivt sträva i att utveckla goda egenskaper, dygder och framstående arbete. Önskar vi utveckla en ny civilisation baserade på andliga insikter är det det som gäller.

Jag ser klart att materiell civilisation har nått ett upphöjt plan. Men det är lätt att lockas av materiella saker, och nöja sig med det.  Det är inte nog – mänskligheten måste utveckla en andlig civilisation säger ‘Abdu’l-Bahá.

Materiell civilisation vill inte ensam ge mänskligheten framgång och lycka – då den inte kan möta de behov världen i dag behöver. Vilka behov är det mänskligheten behöver – ska vi vara begränsade av materialismens ok – eller finns det något mera?

‘Abdu’l-Bahá säger att materialismen “är begränsade till tingens värld”.

Därefter uttalar Han att “för människans ande finns det inga gränser”, då anden är framåtskridande. Och om en andlig världscivilisation – en ny världsordning grundas – då vill mänskligheten göra stora framsteg. Våra andliga förmågor kommer att öka förståelsen och upptäckten av hittills okända mysterier av verkligheten.

Därför måste vi sträva – att bli mera andliga.

Ett förslag att öka din andliga känslighet är meditation – då det öppnar mysteriernas dörrar. Meditationen frigör människan från materialism och naturens impulser. Meditationen avslöjar mysterier – okända vetenskaper och konstarter som uppenbaras från det osynliga planet.

Fantastiska möjligheter uppenbaras genom meditationen – inspirerande uppfinningar och kolossala företag möjliggörs. Världens ledare vill hitta nyckeln till styrning – utan dagens hinder.

Därför ska vi sträva – bli mera progressiva, mera framåtsträvande – på det andliga planet.

Det är inte endast en vision – det är en verklighet. En andlig verklighet som väntar på att bli upptäckt.

 

Källa: Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá, s. 16-18 från Bahá’í-förlaget AB. Läs texten på Google Books.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar