2012-05-09

Mänskligheten som en individ

Mänskligheten – en individ? Har mänskligheten en kropp? Kan kroppen bli sjuk – kan mänskligheten bli sjuk? Och går det att bli frisk?

Javisst – det påstår ‘Abdu’l-Bahá.

Han säger: “Mänsklighetens värld kan liknas vid den individuella människan själv. Den har sina sjukdomar och plågor. En patient måste få sin diagnos ställd av en skicklig läkare. Guds profeter är de sanna läkarna.”

Body Human

“I vilken generation eller tidsålder de än framträder ger de föreskrifter för mänsklighetens förhållanden. De känner till sjukdomarna, de upptäcker deras dolda upphov och ger det nödvändiga botemedlet.” 1)

Moses, Jesus och Muhammed  är bara några exempel på de gudomliga läkarna. Deras uppenbarelse passade speciellt för sin tidsålder. Men efter som tiden gick uppstod nya sjukdomar – och i dag är lidandet stort.

Bahá’u’lláh (1817-1892) är vår tids gudomliga läkare. Den ordinationen Han kommer med är kunskap om Gud, att vända våra ansikten i uppriktighet mot Guds rike, ha barmhärtighet mot alla varelser och förvärva gudomliga dygder.

Detta är några av de viktigaste grunderna i Bahá’u’lláhs läror som ger botemedel och läkedom.

Bahá’u’lláh säger att mänskligheten är en – att jorden är endast ett land – och alla är vi som en stor familj.

Om några blir sjuka så måste vi alla hjälpa till. Om några är okunniga så måste vi bidra med kunskap. Med den inspiration vi får från den gudomliga läkaren för vår tid – tror jag det är möjligt att skapa global fred.

Och vi är alla bröder och systrar på denna planet. Vi behöver en ny vision – om hur vi tillsammans skapar en ny världscivilisation. Du kan bidra.

 

Källa:

1) Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá, s. 10.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar