2012-05-21

Våra barn – en pressande utmaning

Världens framtid och lycka beror på hur väl vi tar hand om våra barn. Det är kommande generationer som ska axla stora utmaningar. De kommer bland annat att vara framtidens lärare, administratorer, sjukskötare, läkare, filosofer, myndighetspersoner och måste därför fostras andligt, så de blir kapabla att möta en ny värld, full av möjligheter, men även av stora globala provningar.

Barnen får inte lämnas att driva omkring i vår värld – full med moraliska faror. Universella Rättvisans Hus (bahá’í-trons världscenter) skrev redan år 2001 att “i det nuvarande samhället möter barnen ett grymt öde. Miljontals barn i land efter land är socialt förskjutna. Barnen finner sig fjärmade från föräldrar och andra om de antingen lever i välstånd eller fattigdom. Främlingskapet har sina rötter i en själviskhet som är född av en materialism som är kärnan av den gudlöshet som griper tag i människornas hjärtan överallt.”

Varning för barn, Warszawa

Barnen på de polska varningsskyltarna har trafikvett och springer så fort de kan över vägen, till skillnad från de svenska skyltarna där barnen sakta lunkar över gatan...
foto: flickr.com

Universella Rättvisans Hus fortsätter “Den sociala förskjutningen av barn i vår tid är ett tydligt tecken på ett samhälle i förfall, detta förhållande är emellertid inte förbehållet en ras, klass, nation eller ekonomiska förhållanden - det skär tvärs över alla gränser. Våra hjärtan sörjer över att i så många delar av världen används barn som soldater, är utnyttjade som arbetare, sålda till faktiskt slaveri, tvingade till prostitution, används inom pornografin, är övergivna av föräldrar som är fokuserade på sina egna begär, och underkastade olika former av trakasserier alltför talrika för att ens kunna omnämnas. Många sådana förskräckligheter har föräldrarna själva tillfogat sina egna barn. Den andliga och psykologiska skadan trotsar all beräkning … Denna insikt borde sporra oss alla till brådskande och oavbruten ansträngning för barnens och framtidens intresse.” 1)

Så – hur kan vi anstränga oss för barnens och framtidens intresse?

Du kan bidra om du redan i dag tänker 20-50 år framåt. Vad behöver ditt barn eller barnbarn för utbildning (endast materiell, eller en kombination av andlig och materiell utbildning)? Är de redo för en grym framtid? Hur kan du stimulera deras andliga förmågor – så att barnen kan klara av de kommande globala utmaningarna vi ser framför oss?

Vad är andlig utbildning?

Följ med på min nästa artikel på Ny Vision.

Källa: 1) Universella Rättvisans Hus brev till världens bahá’íer, Ridván-budskapet - april 2000.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar