2012-05-10

Komjök orsak till barnsjukdomar

Enligt dr. M. O. Bruker, överläkare på sjukhuset Lahnhöhe i Tyskland, för invärtes sjukdomar, kan man bota fyra grupper sjukdomar, som anses obotliga, enbart genom att ta bort animaliskt protein. Dessa grupper är:
1) vissa reumatiska sjukdomar, 2) vissa hudsjukdomar, 3) många allergiska sjukdomar, 4) kärlsjukdomar och högt blodtryck.

Jämför man proteinhalten i växter med halten protein i modersmjölken, har de en genomsnittshalt om 3 % vilket ger en fingervisning om hur små proteinmängder, som är avsedda för människan, behövs förutsatt att hon använder sig av växter som näringskälla.

Då det är mycket svårt, eller nästan omöjligt, att täcka proteinbehovet genom oupphettade animaliska produkter, men däremot fullt möjligt med växtnäring, blir den logiska slutsatsen att lösningen av proteinproblemet ligger hos vegetarianerna. Med färska växter kan man lätt täcka proteinbehovet, vilket är mycket svårt med animaliska produkter. Det är lätt att förstå att förtäring av animaliskt protein är fullständigt meningslös och onödig.

Innan prof. Kollath gjorde sin banbrytande upptäckt trodde man inte, att maten blir mindervärdig, när vitaminerna upphettas. I vitaminforskningen använde man alltid mjölkproteinet kasein som proteinbärare. Detta kasein utvanns av ett företag genom en alkoholextraktion vid 73°. Prof. Kollath hade inte tillgång till detta kasein utan framställde det själv hos sitt institut i Greifswald. Han extraherade inte kaseinet vid 73° med alkohol utan vid 34° med eter. De med detta kasein företagna försöken gav helt andra resultat hos de matade djuren än de tidigare gjorda försöken hos det andra företaget. Vid avsaknad av vissa vitaminer dog råttorna tidigare, medan de råttor som under exakt samma förutsättningar, men matade med kasein, som endast hade upphettats till 34°, förblev levande. Det avgörande resultatet av dessa försök var proteinets tillstånd, om det förändrades vid upphettning, denaturerades eller förblev naturligt, det vill säga, oförändrad.

Som aminosyraforskningen har visat har det ingen betydelse, om proteinet är animaliskt eller kommer från växter. Genom Kollaths forskning vet man att det avgörande är om proteinet är naturligt eller denaturerat.
Senaste forskning har visat att barn, uppfödda med komjölk löper större risk att utveckla barndiabetes än bröstmjölkuppfödda barn. Man misstänker kaseinet i komjölken som orsak.

Det finns en del barn, cirka en tredjedel, som reagerar med sjukdomar, när de får komjölksprodukter. Mjölk hämmar aptiten hos många barn vilket kan ha till följd, att de inte äter tillräckligt med andra, viktiga livsmedel. Man har ingen statistik, men intrycket att barn som dricker lite eller ingen mjölk i genomsnitt uppvisar bättre resultat i skolan än mjölkdrickande barn. Dessa barn har lätt för att få eksem eller är ofta sjuka i slemhinnorna, så kallade förkylningar, det vill säga, hela tiden återkommande infektioner med svullnad och inflammationer i lymfkörtlarna och halsmandlarna.

Sojamilch 003
 Foto: flickr.ostwestwind

Ett bra alternativ till kumjölk är sojamjölk, havremjölk eller rismjölk.

För att öka immunförsvaret ska man konsekvent undvika alla fabrikssockerprodukter och vittmjölprodukter och ersätta dem med fullkornsprodukter, helst råa, och färskkost. Atopiska eksem orsakas av komjölksprodukter. När man ska undvika mjölkprodukter av hälsoskäl beror det alltid på det artfrämmande proteinet, inte på grund av fettet.

Grädde är mjölkens fettandel, den innehåller endast 2,5 % protein. Vid en kost utan animaliskt protein kan man använda grädde. Då fett i form av grädde används i relativt små mängder är proteinhalten obetydlig. Endast vid mycket svåra fall som neurodermitis – envisa eksem – vid primär kronisk polyartrit och somliga allergiska sjukdomar rekommenderas det att även utesluta grädde i början och iaktta senare, om det blir en försämring vid förtäring av grädde. Detta få bedömas i varje enskild fall.

Helma Danner, ”Die Naturküche”

”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.” - ‛Abdu’l-Bahá ogranskad översättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar