2012-05-01

Själens ursprung och utveckling

För att förstå vad själen är för något, måste man acceptera Guds existens. Vi får acceptera Honom, tro på Honom och älska Honom.

”Den Gudomliga Verkligheten är ofattbar, obegränsad, evig, odödlig och osynlig. Skapelsens värld är bunden av naturlagarna, begränsad och dödlig. Den oändliga Verkligheten kan inte sägas uppstiga eller nedstiga. Den övergår mänskligt förstånd och kan inte beskrivas i termer som gäller för den skapade världens företeelser. Människan är därför i yttersta behov av den enda kraft, genom vilken hon har möjlighet att erhålla hjälp från den Gudomliga verkligheten. Endast den kraften kan föra henne i kontakt med allt livs ursprung.

Vår kropp består av materia och materia byggs upp och bryts ner. Då själen inte består av materia kan den heller inte byggas upp och brytas ner utan lever för evigt.

”Må du veta, att människans själ är upphöjd över och oberoende av alla kroppens och sinnets lyten. Att en sjuk person visar tecken på svaghet beror på de hinder, som ställer sig mellan hans själ och kropp, ty själen förblir oberörd av varje kroppslig opasslighet.” ’Abdu'l-Bahá

Själens existens börjar i befruktningsögonblicket. Den har anförtrotts oss av Gud för att vårda och sköta den genom att ge själen den andliga näring den behöver för att kunna utvecklas. Vi kan leda den uppåt till Gud eller neråt i fördärvet beroende på vilken sorts näring vi använder.

I vår materiella värld är varje nivå begåvad med en själ, anpassad efter dess förmåga. Till exempel kan växterna kommunicera med varandra. De kommunicerar med kemiska ämnen, med doftämnen, hormoner eller andra signalmolekyler. Forskare antar även att växterna till och med har känslor.

Att djuren kommunicerar med varandra har varit känd länge. De varnar varandra när en fiende är i antågande och de känner på sig när en jordbävning eller ett stort oväder är på gång.

Människans själ är upphöjd över de föregående nivåerna, begåvad med intellekt, intelligens, uppfinningsförmåga. Därför kan människan inte härstamma från apan, som vetenskapen vill göra gällande. Människan existerade jämte apan. Den mänskliga tillvaron på jorden liknar embryon i moderlivet. Människan växte och utvecklades och framskred från den ena formen till den andra tills den framträdde i högsta skönhet och fulländning som embryot som genomgår olika faser i moderlivet tills det är redo att födas in i denna värld. Även här på jorden genomgår vi olika mognadsstadier tills vi har nått vuxen ålder.

Så har även själen utvecklats som embryot och mognat vartefter inom människan. Med varje profets uppenbarelse har den utvecklats och idag har den genom Bahá’u’lláhs uppenbarelse nått oanade höjder på den materiella utvecklingen. För att hålla balansen mellan det materiella och det andliga är det viktig att själen får den dagliga andliga näringen den behöver i form av Guds ord. Vår själ är alltså vår dyrbaraste skatt, som vi måste vårda och vara rädda om för vi behöver den när vi går vidare till nästa värld. Livet är inte slut i och med döden men det återkommer jag till nästa gång.
’Abdu'l-Bahá ”Anföranden i Paris”,
’Abdu’l-Bahá ”Beantwortete Fragen” ( Some Answered Question)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar