2012-06-04

Vår tids dramatiska krafter sprider ljuset

Jag läser just en inspirerande bok “Forces of Our Time – The Dynamics of Light and Darknes” av Hooper C. Dunbar. Boken beskriver att tiden vi lever i är verkligen en viktig tidsperiod. Ut från det jag läser inser jag att det är mycket stora krafter i gång i världen – men de är svåra att se, och endast några få har uppmärksammad deras ursprung eller effekt. Förhoppningsvis kan jag med boken som grund för denna och några kommande artiklar ge en liten inblick i vad som händer just nu – och varför det sker.

Hooper Cameron Dunbar (1937 –) är en tidigare medlem av Bahá’í-trons världscenter – Universella Rättvisans Hus. Han studerade noggrant bahá’í-skrifterna, däribland ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) och Shoghi Effendis (1897-1957) skrifter. Ut i från sitt studium kom han fram till ett mönster i deras presentation över verkligheten – som ett system där anden bildades först, därefter formades med den gudomliga avsikt strukturer.

Vi kan se att de okända krafterna i vår tid i sin natur är andliga – ett resultat av att Guds budbärare för vår tidsålder, Bahá’u’lláh (1817-1892) har satt i gång processer som ska skapa en gudomlig civilisation – mänsklighetens högsta mål och öde. Det är alltså stora krafter som nu är frigjort – som förvandlar människohjärtana, som formar nya sociala institutioner och som bidrar till högre nivån av välfärd och organisering av planetens resurser. Detta är i grund och botten en positiv energi – en positiv kraft. Men – negativa krafter har rest sig som en virvelström – mänsklighetens motstånd mot det gudomliga syfte.

Det är alltså dramatiska ändringar som tar plats – på den ena tiden ser vi en synlig försämring av så många grundläggande processer och gamla institutioner, från  finansvärlden, politiska och sociala förhållanden till klimatändringar och energifrågor. På den andra sidan ser vi ett livligt uppsväng i kunskap, bekymmer över situationen för de mänskliga rättigheterna och i ny teknik som för människorna närmare varandra (trots stora fysiska avstånd).

Att förstå dessa ljusets krafter kan ge ett inblick hur vi kan bemöta dem och hur vi kan undvika mörkrets motstånd – och ge oss en klar vision över vår värld och vår egen uppgift.

Följ med i nästa artikel om dessa krafter – deras ursprung och bli inspirerad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar