2012-05-07

Att vandra i mörker

Mänskligheten har stora utmaningar framför sig. Lokalt, regionalt, nationellt och globalt. I en sekulariserad värld betonar den enskilda människan oftast de synbara yttre förhållandena och bedömer lycka vara materiell framgång. Men kortvarig värdslig lycka löser inte de stora problem vi kollektivt står ovanför.

Politiska rörelser, etablerade religioner och internationella humanitära organisationer verkar ha stora svårigheter då de inte har någon vision för att förbättra samhällsförhållanden för miljontals av människor. Universella Rättvisans Hus (bahá’í-trons världscenter) skriver i ett brev 21 april 2012 till världens bahá’íer att “trots de lovvärda insatserna i varje land av personer med goda avsikter som arbetar för att förbättra samhällsförhållanden, ter sig dessvärre hindren för förverkligandet av en sådan vision oöverstigliga för många. Deras hopp går om intet på grund av felaktiga antaganden om den mänskliga naturen som så genomtränger de nutida strukturerna och traditionerna att de har uppnått status av etablerade fakta.”

“Dessa antaganden verkar inte ta någon hänsyn till den märkliga reservoar av andlig potential som är tillgänglig för varje upplyst själ; i stället är de för sitt rättfärdigande beroende av mänsklighetens brister som vi dagligen ser exempel på och stärker en gemensam känsla av förtvivlan. En slöja i lager på lager av falska premisser skymmer därmed en grundläggande sanning: Tillståndet i världen speglar en snedvridning av den mänskliga anden, inte dess grundläggande karaktär.”

Världen var representerad på torgmöte i centrala Luleå

Torgmöte i Luleå – nätverket Ofog. Foto: flickr.com 

“Mänskligheten är ett turbulent övergångsskede. Ovilliga att agera som ömsesidigt beroende delar av en organisk helhet, är de låsta i en maktkamp som slutligen visar sig meningslös.” (1)

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) säger att “idag behöver mänskligheten internationell enighet och försoning. För att upprätta dessa stora och grundläggande principer behövs en drivande kraft. Det är självklart att världens enighet och den största freden inte kan fullbordas genom materiella medel. De kan inte upprättas genom politisk kraft, ty nationernas politiska intressen är olika och folkens politik går isär och är motsägande.” (2)

>> Följ med på nästa inlägg på Ny Vision om vilka krafter som behövs för att mänskligheten ska vandra i ljus.

Källor:

  1. Universella Rättvisans Hus, Ridván-budskapet, 21 april 2012.
  2. Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá, s. 3 (från Google Books).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar