2012-05-28

Yngre ungdomar ändrar värden

Vi ser hur viktigt det är att ungdomar verkligen ändrar världens kurs. Det får ökande erkännande från myndigheter och organisationer.

Internationellt ges stor uppmärksamhet åt utbildning och ungdomars välbefinnande. Sakta men säkert börjar myndigheterna att inse att en investering i de yngsta medlemmarna i samhället är den bästa investeringen de kan göra. Så är den stora filosofiska frågan när det gäller ungdomens natur och deras utbildning, vilka utvecklingsmöjligheter behöver de – och vilken roll spelar ungdomsprogram för social förändring?

UNICEF Sweden, needles, pins
UNICEF – foto: flickr.com

Jag förstår att barn och ungdom är andliga människor – och ett spännande program för att kunna ändra världen pågår just nu. Det kallas Ruhí-studiecirklar. Det handlar om socialt handlande ut i från ett andligt perspektiv och det är revolutionerande. Det finns så mycket bra arbete som utförs av många individer, organisationer, föreningar, kyrkor och samfund över hela mänskligheten  - deras mål ar social förändring. Det finns så mycket vi kan – och bör – lära oss från alla dessa grupper, som redan har kommit långt i denna processen. Och det är mycket kvar.

Det stora ledordet i allt detta arbetet är ödmjukhet.

Min förståelse av Ruhí-ungdomsmaterialet är att det ger ett personligt men samtidigt globalt andliga perspektiv, och principer för hela mänskligheten. Dessa principer är vägen för framtiden – det är principer som samhället snart vill inse är en integrerad del av alla insatser för social förändring – speciellt de som rör yngre ungdomar och tonåringar.

De yngre ungdomarna överallt på planeten uttrycker sina tankar som deltagare i programmet och vittnar om värdet i denna visionen – en andlig världscivilisation. Ruhí-programmet, som Bahá’í-trons världscenter beskriver det: “engagerar deras växande medvetande i en utforskning av verkligheten, vilken hjälper dem att analysera de konstruktiva och destruktiva krafter som verkar i samhället och att känna igen det inflytande dessa krafter utövar på deras tankar och handlingar, skärper deras andliga iakttagelseförmåga, förhöjer deras uttrycksförmåga och förstärker moraliska strukturer som kommer att tjäna dem under deras liv.”

“Vid en ålder där spirande intellektuella, andliga och fysiska krafter blir tillgängliga för dem, ges de verktyg som behövs för att bekämpa krafter som skulle beröva dem deras sanna identitet som ädla varelser och att arbeta för allas bästa.” 1)

Källa: 1) Universella Rättvisans Hus, brev till världens bahá’íer, 21 april 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar