2012-05-22

Barnens andliga fostran – av största betydelse

Som nämnt i min tidigare artikel om barnens fostran – så är en andlig fostran av barn kritisk och av största betydelse för världssamhällets utveckling. Vi ser i dag stora brister på detta viktiga område. Där myndigheter, statliga och privata organisationer och företag inte klarar av att hantera - vare sig en adekvat materiell fostran och har svårt att ta till sig mera än ett ytligt humant perspektiv, och inte reflekterar på djupet över vad en andlig fostran kan betyda för barnens framtid.

Det är klart att vi måste förse barnen med en andlig och akademisk utbildning – men utvecklar detta deras karaktär och formar deras personligheter?

Men när ska individer, institutioner och samfundet som helhet verkligen intressera sig för världens barn? OK – vi i Sverige och Skandinavien och stora delar av Europa kan säkert stoltsera att vi har lyckats forma barnen. Men stämmer detta? Har vi inte just sett kravaller i Tensta av ynglingar och ungdomar som vandaliserar skolor och tänder på bilar? Har vi lyckats med att ge barn och ungdom hopp om framtiden? Har vi gett dem de verktyg och möjligheter som ska hjälpa dem att hantera utmaningar – att uthärda livets svårigheter och skapa en bättre värld?

Vi måste intressera oss för barn och ungdomens välfärd. Dagens samhällsordning är i förändring. Vi i Sverige är inte immuna mot stora provningar – antingen de är materiella, mentala eller andliga.

Universella Rättvisans Hus skriver att “barnen är den dyrbaraste skatten ett samfund äger, för hos dem finns ett löfte och en garanti för framtiden. De bär frön på karaktären till det framtida samhället som huvudsakligen formas av vad de vuxna i samhället gör eller misslyckas att göra i förhållande till barnen. De är en skatt som inget samhälle ostraffat kan försumma. En allomfattande kärlek för barnen, sättet att behandla dem på, kvalitén på den uppmärksamhet vi visar dem, andan av vuxet uppförande mot dem, dessa är bland de viktigaste aspekterna av hållning som krävs. Kärlek kräver disciplin, modet att vänja barnen vid svårigheter, inte att ge efter för deras nycker eller att lämna dem helt till sina egna påhitt.” 1)

En kärleksfull atmosfär behöver utvecklas. Föräldrar, anhöriga och lärare tillsammans med utbildningsinstitutioner måste snarast se hur en materiell utbildning kan kombineras med en andlig utbildning. Hur andlig fostran kan skapa nya insikter och möjligheter… Hur kan annars det framtida samhället utvecklas – hur kan vi annars göra planeten till ett land – och se mänskligheten som dess invånare.

Det är min vision – att vi måste utveckla ny världsordning, baserade på andliga principer. Och barnen kommer att bli den framtida världsordningens världsmedborgare. Det kräver stora uppoffringar från oss – redan i dag.

Hur kan du bidra?

Källa: 1) Universella Rättvisans Hus brev till världens bahá’íer, Ridván-budskapet - april 2000.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar