2012-08-28

Religiös harmoni

Det pågår i dag många fina arbeten med religionsdialog, både i Sverige och internationellt. Vi måste tacka de ledare för religioner som strävar efter religionsdialog. Religion och tacksamhet är förbundna på två sätt:
  1. Själva kärnan i varje religiös tradition är tacksamhet, och,
  2. om vi håller fast vid den grundläggande enighet i alla religioner, kommer vi att vara tacksamma för hur de uttrycker och värdesätter religionernas gemensamma väsen.
Detta medverkar till en stabil grund för religiös harmoni.

Tacksamhet är en dygd mycket beröm av alla religiösa människor.Men tacksamhet går ännu längre. Eftersom det mystiska väsendet (Gud) är i centrum för varje andlig tradition förenar tacksamhet olika religioner från detta centrum. Varje tradition flyter från källan i Guds budbärares (de Stora profeterna, Manifestationer av Guds ljus) egna upplevelse av gemenskap med det yttersta mysterium (Gudomens väsen). Denna erfarenhet väller upp och om igen i hjärtan av alla anhängare i alla generationer.Det kommer till uttryck i det fullständiga svaret på livet som gåva, som inte är något annat än att tacka för livets gåva.

Religionsdialog:
Följ med på Ny Vision på artiklar om religionsdialog och religiös harmoni – grunden för en ny världsordning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar