2012-08-02

Lär känna din kropp som är själens tempel IV, självförgiftning från tarmen

Redan 1887 präntades begreppet "intestinal autointoxikation" av fransmannen Bouchard. Man upptäckte, att vid den redan nämnda upplösningen av tarminnehållet bildas olika gifter som fenoler, indoler, kresoler, skatoler, biogena aminer, formaldehyd, toxiska alkoholer och andra delvis okända substanser. De verkar till största delen som cellgifter, särskilt som lever-, blod- och nervgifter, och de kan skada immunsystemet och främja canceruppkomsten. Vid djurförsök fick man fram godartade och elakartade tumörer. 

Särskilt vid uppdämningsställen i tarmen, där slutligen slemhinnorna inflammeras, slussas sådana gifter i ökad mängd genom slemhinnorna. De hamnar i blodet och lymfan, belastar avgiftningsorganet levern, bryter slutligen genom leverbarriären och kommer in i blodomloppet till alla celler och organ. Man kan sedan genom särskilda undersökningsmetoder påvisa tarmgifterna i avföringen, blodet, urinen och i hudavdunstningarna. Pirlet och hans medarbetare kunde genom gaskromatografiska och masspektrometiska undersökningar hos alkoholfria levande personer påvisa de alkoholiska jäsningsgifterna metanol, N-butanol och N-propanol, som uppstod genom upplösningsprocessen av tarminnehållet. De kunde bevisa resorptionen av gifterna och deras förekomst i urin, utandningsluft och kroppsutdunstningar även med hjälp av en omfattande inhemsk och utländsk vetenskaplig litteratur.

Den, som börjar fasta med en förslaggad tarm utan att samtidigt genomföra tarmrenande åtgärdar, upplever en akut självförgiftning. Den fastande tarmen sätter fart på de i tarmen lagrade slaggprodukterna, så att de delvis kommer in i blodbanan. Giftspegeln i blodet stiger och leder inom några timmar till huvudvärk, migrän, yrsel, illamående, kräkningar m.m. Även psyket påverkas oftast med upprördhet, depressioner och aggressioner.


 Foto: Flickr. MrHansAlfred
Osmält mat i tarmen

Matsmältningsapparaten

Ju bättre matsmältningsapparaten fungerar, ju mer fullvärdigt kost skall man äta för att få tillräckligt mängd med vitalämnen. Men vitalkost kräver också en fullvärdig matsmältning. Den är endast då effektiv, när kroppen är istånd att tillgodogöra sig dess näringsämnen. Vid en diarrésjukdom eller en skada i tarmen lämnar maten kroppen så, som den har tagits in. Vitalkosten belastar kroppen ytterligare, då den är mera svårsmält.

Ytterligare orsak till våra tarmsjukdomar är en sjuk bakterieflora. I slutet av tunntarmen - i början av tjocktarmen finns många bakteriestammar, som är livsnödvändiga för matsmältningen. Dessa bakteriestammar förstörs av dålig tuggning, denaturerat kost som härdade fetter, vitt socker, vitt mjöl, för lite fiber, för lite vätska och läkemedel. Den största delen av vårt immunförsvar finns i tarmen.

Enligt dr. Mayrs forskning är de första kännetecken på försämring av hälsan hos civilisationsmänniskan en försvagning av matsmältningsorganen. Man säger också att tarmarna åldras snabbast. Varje modern människa borde ställa sig frågan "är jag verkligen matsmältningsfrisk?" Till matsmältningen hör även den riktiga assimilationen eller upptaget av den intagna näringen och omvandlingen i kroppssubstans, kraft och energi.

Redan barn kan drabbas av tarmstörningar. Tecken på det är att barnen blir likgiltiga och inte hänger riktig med. När tarmen fungerar igen, får de sin vitalitet tillbaka och även det psykologiska trycket släpper.
Matsmältningsorganen är människans rotsystem.

Dr. med. Erich Rauch ”Die F.X. Mayr-Kur … und danach gesünder leben

                Fortsättning följer 16/8 -12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar