2012-08-22

Filosofi och vetenskap för en andlig världsordning

Som nämnt i mitt tidigare blogginlägg 21 augusti om sökandet efter sanning, så beskriver ‘Abdu’l-Bahá definitionen av filosofi som bestående av fyra huvudområden, syfte, omfattning, riskområden och dess begränsningar.Författaren Julio Salvi tar upp frågan om denna definition av filosofi kan vara missledande när man betraktar den moderna västliga civilisationen:vi kan inbilla oss att det å tro på en filosofi (och i det sammanhanget, sökandet efter sanningen), vars mål är ”att förstå saker och tings verklighet” endast är en teoretisk aktivitet – som har sina egna syften, dömd att förbli i sin sfär av tankar och ord.

Bahá’íer som strävar efter att uppnå ”alla mänsklighetens fullkomligheter i handling” och som efterliknar ‘Abdu’l-Bahá, när Han går den ”mystiska vägen med praktiska fötter”, kunde lätt frestas att förvisa filosofi till en av de onyttiga kunskaper som börjar och slutar i ord, har bestämd blivit fördömd av Bahá’u’lláh.

Filosofer – världens ledare

Bahá’u’lláh, i sin tur, prisar de stora filosoferna och bekräftar att de ”är mänsklighetens ledare och är framträdande bland dem”, medan ‘Abdu’l-Bahá, när Han refererar till Bahá’u’lláh, skriver:”I Hans brev har han uppmuntrat och snarare uppmanat människorna att studera filosofi.Därför, i Bahá’u’lláhs religion är filosofi högst uppskattat.” (1)

‘Abdu’l-Bahá säger även att ”filosoferna har grundad den materiella civilisationen”, medan Shoghi Effendi skrev, genom sin sekreterare: ”Filosofi … är helt klart inte en av de vetenskaperna som börjar och slutar med ord.Man syftar på resultatlösa metafysiska diskussioner, inte en sund gren av kunskapens träd som filosofin … han önskar att du inte brukar för mycket tid på den abstrakta sidan av filosofin, men hellre närmar dig den från en mera historisk vinkling.” (2)

Filosofi värderas högt

Som vi ser av dessa uttalanden så uppmuntras vi att studera bahá’í-skrifterna för filosofiska referenser som vill ge oss en klarare förståelse över de orsakerna till att filosofi värderas så högt, och att vi måste bli vägledda långs den vägen, strikt hållande fast de råd som bahá’í-källtexterna ger oss.

Vi kan inte kalla Ny Vision en filosofi, men det är definitivt värt att tänka på vetenskaper som börjar och slutar med ord.Visioner och tankemönster baserade på en rasistisk, ateistisk eller nationalistisk idé har visat sig vara värdelösa i att vägleda mänskligheten.

Så får vi se om en ny andlig väg, en ny andlig världscivilisation baserad på rättvisa och enhet, att mänskligheten går den andliga vägen på praktiska fötter, kan upprätta vad mänskligheten kollektivt längtar efter.

Källor:
1) Bahá’u’lláh, Lawḥ-i-Hikmát (Tablet of Wisdom)
2) Shoghi Effendi, Unfolding Destiny, p. 445 (ej granskad översättning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar