2012-08-01

Religionernas enhet

sju-ljus-7

I dokumentet Enighetens Sju Ljus beskriver ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) at ”detta är grundstenen i själva grunden, och som genom Guds kraft kommer att uppenbaras i all sin glans”.

Jag fortsätter min serie baserad på detta dokument som ‘Abdu’l-Bahá skrev 1906. Religionens roll är ofattbar stor – och har påverkat världens folk sedan urminnes tider och påverkar fortfarande alla människor, antingen man är troende eller ateist. En del ser religion som ej viktig – något som inte längre är av relevans för den moderna människans behov – men tro det eller ej – det spelar en stor roll.

Bahá’í-tron försäkrar att inga seriösa ansträngningar att uppnå världsfred kan ignorera religionens roll. Bahá’u’lláh säger om religionen att den är ”… det största av alla medel för upprättandet av ordning i världen och för en fredlig förnöjsamhet av alla som bor däri.” (1)

Viktigheten att skapa enhet bland alla religioner är en stor sak – det gäller för troende från varje trossamfund, trosbekännelse, lära, även de som inte tror – som inte går att överse eller ignorera.

Världens befolkning växer snabbt; grupper av människor flyttar (under tvång, undan miljöförstörelse, eller för att möjligheten finns); mångkulturella samhällen uppstår; detta kräver av oss en villighet och intresse att begripa och förstå andra människors känslor, hopp och tro, hur olika dessa än uttrycks.

Interfaith Prayer Area in Munich Airport

Vi kan inte längre vägra att acceptera en ny verklighet och ta tillflykt till gamla dogmer. Det går inte att gömma sig bak en täckmantel av dogmatiska läror eller etnisk överlägsenhet baserade på politiska eller icke-religiösa grunder.

Följ fortsättningen av serien Enighetens Sju Ljus på Ny Vision.

Källa:

1) The Unfoldment of World Civilisation, The World Order of Bahá’u’lláh (ogranskad översättning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar