2012-08-27

Religion måste befrämja endräkt och harmoni

Vad är egentligen religion? George Bernard Shaw säger att ”religion är en stor kraft – det enda verkliga drivkraften i världen” 1). Det är en vanlig missuppfattning att religionerna endast erbjuder riter och inget annat. Ordet religion betyder egentligen lagar, både naturliga och moraliska, som säkerställer att vi människor lever med varandra bäst möjligt. Religion står för en integrerad utveckling av personligheten och ger andliga insikter och en helhetssyn på livet. Dessa stora själar, profeterna eller Guds budbärare, förklarade de grundläggande religiösa lärosatser, principer och värderingar i livet och utbildade sina anhängare och mänskligheten hur de kan uppnås. Förutom sina moraliska och andliga läror, gav nästan alla religiösa lärare och reformatorer i världen ut en plan och ett system för hur det mänskliga samhället bäst skulle organiseras.

Varje religion hjälpte till att etablera seder, traditioner och konventioner med riter och ritualer inom samhällen och regioner och detta etablerade på så sätt olika civilisationer och kulturer som naturligt avvek från andra. Shoghi Effendi (1897-1957) tar upp i sina skrifter att ”bahá’í-tron ​​erkänner Guds enhet; alla de gudomliga profeterna upprätthåller principen om oberoende sökande efter sanningen; fördömer alla former av vidskepelse och fördomar; lär att det grundläggande syftet med religion är att främja endräkt och harmoni; att religionen måste gå hand i hand med vetenskap, och att den utgör det enda och slutliga grund för en fredligt, bestående och progressivt samhälle.

 Bahá’í-tron inskärper principen om lika möjligheter, rättigheter och privilegier för båda könen, upphöjer arbete utfört anda av service till gudsdyrkan; rekommenderar antagandet av ett internationellt språk, och upprättar de nödvändiga organen för upprättandet och bevarandet av en permanent och universell fred.” - Shoghi Effendi. 2)

Källa:

1. Dictionary.com
2. Juni 1933, från ett brev skrivet av Shoghi Effendi till Palestinas Högkommissionär (ej granskad översättning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar