2012-08-21

Ny Vision – filosofi och att söka i verklighetens ocean

En ny världsordning håller på att byggas. Vi behöver då fria oss från vidskepelse och välja fri och oberoende sökanden efter sanningen. Då kan vi få ny vision – ett bra verktyg för att förstå verkligheten (både den materiella och andliga verkligheten = verklighetens ocean).

Intressant att se närmare på filosofi när det gäller sökande efter sanningen.

I boken The Eternal Quest for God, ser författaren Julio Savi närmare på ‘Abdu’l-Bahá skrifter eller anföranden. Han berättar att ‘Abdu’l-Bahá ofta tar med en kortfattad redogörelse för de principer som Bahá’u’lláh förkunnade. Bland det första att nämna var uppmaningen till fri och oberoende sökande efter sanningen. Detta sök efter sanningen är enligt bahá’í-tron, början på människans sanna liv och nyckeln till alla dess talanger. Bahá’u’lláh förmanar människan att oberoende söka efter sanningen, så att de kan uppfylla sitt syfte att veta sanningen, och Han informerar dem om de kriterier och metoder som de skulle följa för att resultaten av sitt sökande blir mest möjligt tillförlitlig.

Undersöka verkligheten – få en ny vision

De kriterier och metoder som rekommenderas för undersökning av den fysiska (eller materiella) och metafysiska (eller andliga) verkligheten är den samma, för, som `Abdu’l-Bahá skriver:”Verkligheten är en och kan inte tillåta flera verkligheter” .Processen för undersökningen är kunskap, dess frukt är vetenskapen, som definieras av ‘Abdu’l-Bahá i detta sammanhang, eftersom ”resultatet av denna intellektuella begåvning”, processen att undersöka och dess frukter kan fungera tillsammans, definierad som filosofi (enligt följande definition som ges av ‘Abdu’l-Bahá: ”Filosofi består i att begripa verkligheten av saker som de existerar, enligt människan egen förståelse, kapacitet, kraft och förmåga”). (1)

Filosofins fyra huvudområden

Från denna kortfattade definition kan vi sluta fyra huvudområden:
  1. Syftet med filosofi:att förstå verkligheten,
  2. Dess omfattning:sakers och tings verklighet,
  3. Dess riskområden:saker som de existerar, och inte (det verkar underförstått) så som de visas eller är tänkta att vara,
  4. Dess begränsning:efter kapaciteten och kraften i människan.
Att oberoende söka sanningen är en stor utmaning och jag kommer att ta upp flera av de principer som gäller den kommande nya andliga världscivilisationen – som nu börjas byggas upp… Följ med på Ny Vision.

Källa:
1) Julio Savi, The Eternal Quest for God, kapitel 2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar