2012-08-20

Obunden all vidskepelse – sökandet efter sanningen

De viktigaste och väsentligaste delarna av det gudomliga statskick (ny andlig världsordning) som Bahá’u’lláh förkunnade för världens ledare och mänskligheten kollektivt på slutet av 1800-talet lägger bland annat stor vikt vid oberoende sökande efter sanningen – vi måste vara obunden av vidskepelse eller tradition.
Sökandet efter sanningen
Mänsklighetens enhet är en viktig princip och grundläggande i bahá’í-tron, och även den grundläggande enheten av alla religioner.Vi måste fördöma alla former av fördomar (vare sig religiös, ras, klass eller nationell).
Andra viktiga principer är:
  • harmoni mellan religion och vetenskap;
  • jämställdhet mellan män och kvinnor, de två vingarna som får mänsklighetens fågel att sväva;
  • införandet av obligatorisk skolutbildning (fortfarande en utmaning);
  • antagandet av ett universellt hjälpspråk;
  • avskaffande av extrem rikedom och fattigdom;
  • en världsdomstol för prövning av tvister mellan nationer;
  • upphöjelsen av arbete som utförs i en anda av tjänst för mänskligheten ses som tillbedjan;
  • rättvisa som härskande principen för det mänskliga samhället och
  • religionen som ett bålverk för skydd av alla folk och dess nationer, och
  • inrättandet av en permanent och universell fred.
Detta är det högsta målet för hela mänskligheten.

Om en man skulle lyckas i sitt sökande efter sanning en, måste han, i första hand, blunda för all traditionell vidskepelse i det förflutna. Alla de äldre och etablerade religionerna har traditionellt en vidskepelse och har gradvis blivit bundna av tradition och dogmer.

Följ med på nästa artikel på Ny Vision om sökandet efter sanningen och definitionen på filosofi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar