2012-07-10

Det första ljuset – politisk enighet

Sju ljus

Bahá’u’lláh proklamerade (som ni kan läsa i mina tidigare inlägg) Enhetens Tidsålder för världens regenter och ledare - värdsliga så väl som religiösa - på 1870-talet och även ‛Abdu’l-Bahá bekräftade temat och inspirerade bahá’í-samfunden över hela världen. De beskrev att för att lösa världens grundläggande problem så behövs tankens enhet och vision – mänsklighetens enhet. Tidigare var det inte möjligt att genomföra någon form för enhet på grund av dålig kommunikation mellan olika kontinenter – världen var inte en. Tankeutbyte, umgänge, förståelse och enighet var ouppnåeliga.

I dag kan du åka världen runt under 24 timmar och de senaste nyheterna presenteras direkt i din mobiltelefon.

När ‛Abdu’l-Bahá beskriver politisk enhet i dokumentet Enighetens sju ljus (se mitt tidigare blogginlägg) från 1906 så är detta övergripande principer, ej detaljerad förklarad. Politisk enighet och enhet är inte det samma som nationernas enhet. Detta förklarar hans sonson Shoghi Effendi (1897-1957) i brev från 1936 och 1945 1) 2).

Enighetens sju ljus är ett löfte, inte direkt en charter för världsfred. Det finns en kraft och skönhet i dess enkla och koncisa form. Framtidens generationer vill säkert se närmare på dokumentets betydelse och innebörd. Utan tvekan kan vi se att flera av principerna beskrivet redan har påverkat samhället i stort, och ljusen brinner klarare än någon gång tidigare.

Som en guide kan vi se att politisk enighet går stegvis, och regionala konflikter påverkar världens gång.

Det är fortfarande manga motgångar i den politiska världen, som förhindrar enhet och enighet. ‛Abdu’l-Bahá säger att ”det första ljuset är enighet i det politiska riket, vars första skimmer nu kan urskiljas”. Han bekräftar att ansträngningarna som görs inom det politiska området kommer att lyckas, eftersom Guds rikes kraft hjälper och bistår i dess förverkligande.

 

 Candle

I mitt nästa inlägg ser jag närmare på detaljerna. Följ med på Ny Vision.

Källa:

1) Shoghi Effendi: With reference to your question concerning 'Abdu’l-Baha’s reference to “unity in the political realm”: this unity should be clearly distinguished from the “unity of nations”. The first is a unity which politically independent and sovereign states achieve among themselves; while the second is one which is brought about between nations, the difference between a state and a nation being that the former, as you know, is a political entity without necessarily being homogeneous in race, whereas the second implies national as well as political homogeneity.

- From a letter written on behalf of Shoghi Effendi, dated 26 July 1936, from the Compilation on Peace

2) Shoghi Effendi: The Seven Lights of Unity will not necessarily appear in the order given.

- Extract from a letter written on behalf of Shoghi Effendi,  dated 19 November 1945, from the Compilation on Peace

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar