2012-07-23

Behovet av ett världsspråk minskar inte

sju-ljus-4

‛Abdu’l-Bahá, son till Bahá’u’lláh (som grundade bahá’í-tron) förklarade även hur viktigt ett världsspråk är. I sitt brev (eller som vi vill: ett kort dokument) från 1906 tog han upp sju viktiga principer för världsenhet. En av dessa principer handlar om enhet och enighet inom språkområdet – kommunikation

Jag fortsätter min serie baserad på Enighetens Sju Ljus, ‘Abdu’l-Bahás dokument.

Det att införa eller skap ett internationellt språk som alla kan lära sig i tillägg till modersmålet är en av de mest självklara och viktigaste förslag för att skapa förståelse och främja närmare samarbeten mellan världens folk. Det är samtidigt något som är närmast omöjligt – helt klart ett svårt projekt. Valet av ett universellt hjälpspråk har skrämmande övertoner av nationalism och kulturell imperialism.

Själv om bahá’íerna i över 150 år har främjat denna princip, vet de inte vilket språk som vill bli universellt. Bahá’u’llah har skrivit att:

Den dagen närmar sig då alla världens folk kommer att ha antagit ett världsspråk och en gemensam bokstavsskrift. När detta uppnåtts skall det för en person, som färdas till vilken stad som helst, vara som om han kom till sitt eget hem. Dessa saker är ofrånkomliga och absolut nödvändiga. Det åligger varje insiktsfull och omdömesgill människa att sträva efter att omsätta det som skrivits i verklighet och handling ...” (1)

Shoghi Effendi (1897-1957), ‘Abdu’l-Bahás barnbarn, Beskyddaren av bahá’í-tron skrev även att:

”Ett världsspråk kommer antingen att tillskapas eller utväljas bland något av de existerande språken samt utläras i alla de förenade nationernas skolor som hjälpspråk vid sidan av modersmålet. Ett världsalfabet … kommer att förenkla och underlätta umgänge och förståelse mellan mänsklighetens nationer och raser.” (2)

Det ska bli spännande att se. Vi har sett både esperanto, interlingua och ido som några försök till världsspråk. Dessa tre har fått en god del användare och språkintresserade att ta till sig språken, men de har inte fått några större genomslag inom internationell handel, transport, kommunikation, medicin, forskning, konst, kultur, vetenskap etc.

Behoven finns absolut för att ett världsspråk ska hjälpa mänskligheten framåt.

Källor:

1) Bahá’u’lláh: Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, s. 117

2) Shoghi Effendi: Kallelse till Nationerna, s. 60

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar