2012-07-24

Kommunicera bättre med ett världsspråk

sju-ljus-4I dokumentet Enighetens Sju Ljus från 1906 beskriver ‘Abdu’l-Bahá principen om ett världsspråk. På den tiden hade esperanto börjat tagits i bruk (redan 1887) bland entusiastiska och nyfikna människor. ‘Abdu’l-Bahá besökte under sin Europa-resa, den 12 februari 1913 Paris Esperanto Society och talade inför en mycket intresserad församling. Han pratade persiska, som översattes till franska och därefter esperanto – som vi lätt förstår var behoven för ett världsspråk redan då uppenbar.

Vi ser även att internationella organisationer och organ som Förenta Nationerna och Europeiska Unionen, i styrningen av mänskliga angelägenheter, behöver förstärka behoven för ett effektivt kommunikationsmedium. Det är bara att hoppas att detta arbete snart vill visa vägen för många nationer som fortfarande ser sin egen kultur och språk överlägsen.

Inom FN finns sex officiella språk (arbetsspråken är engelska och fransk). (1) EU har tjugotre officiella språk (medan Europeiska kommissionen procedurspråk är tre: engelska, franska, tyska). (2) Så vi ser att dessa organ försöker att skapa förutsättningar för framtiden.

Vad som slutgiltig blir världsspråket vet vi inte. Men principen finns – och behovet finns.

Läs även mina tidigare artiklar om internationellt hjälpspråk och världsspråk:

 

 • Ett världsspråk behöver globalt stöd
 • Är ett världsspråk en utopisk dröm?
 • Immigration och behovet av ett världsspråk

     

  Källor

  1) UN official languages

  2) Europeiska kommissionens språk

 • Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar