2012-07-09

Sju ljus upplyser världens förmörkade horisont

Sju ljus

När mörkret är störst kommer ljuset. Det verkar vara en naturlag. Världen är i andligt mörker – och det andliga ljuset kommer med en ny profet – en ny Gudomlig budbärare. Vår tids ljusbärare och uppenbarare av Guds budskap för mänskligheten är Bahá’u’lláh (1817-1892). Hans äldste son, ‛Abdu’l-Bahá (1844-1921) berättar om sju punkter – eller sju ljus – som upplyser världens förmörkade horisont. ‛Abdu’l-Bahá beskriver dessa principer, dessa ljus i ett brev 1906 (närmast ett kort dokument) till Jane Elizabeth Whyte i Edinsburg, Skotland. Hon hade besökt ‛Abdu’l-Bahá i ‛Akká (Akko, Palestina, dåvarande osmanska riket) i mars 1906. Enighetens sju ljus är översatt till svenska, och är som följer:

Även om harmoni grundades i gångna tider, kunde likväl inte hela mänsklighetens enighet ha genomförts på grund av brist på hjälpmedel. Kontinenter förblev vitt åtskilda, ja till och med bland folken på en och samma kontinent var sammanslutning och tankeutbyte nästan omöjligt. Följaktligen var umgänge, förståelse och enighet bland jordens alla folk och släkten ouppnåeliga. Idag har emellertid kommunikations-möjligheterna mångfaldigats, och jordens fem kontinenter har verkligen smält samman till en... På samma sätt har alla medlemmar i den mänskliga familjen, vare sig folk eller regeringar, städer eller byar, blivit mer beroende av varandra. Oberoende är inte längre möjligt för någon, eftersom politiska band förenar alla folk och nationer, och handelns och industrins, jordbrukets och utbildningens förbindelser förstärks varje dag. Därför kan mänsklighetens enighet uppnås i denna dag. Sannerligen, detta är ingenting annat än ett av undren i denna underbara tidsålder, detta lysande århundrade. Detta har föregående tidsåldrar varit berövade, ty detta sekel ljusets århundrade har blivit utrustat med unik och ojämförbar härlighet, kraft och upplysning. Härav följer det mirakulösa avslöjandet av ett nytt underverk varje dag. Så småningom kommer man att se hur klart dess ljus skall brinna i människans värld.” (ABUS2301)

Se hur dess ljus nu gryr över världens förmörkade horisont. Det första ljuset är enighet i det politiska riket, vars första skimmer nu kan urskiljas. Det andra ljuset är tankens enighet i världsprojekt, vars fullbordande inom kort kommer att bevittnas. Det tredje ljuset är enighet i friheter, vilket säkert kommer att ske. Det fjärde ljuset är enighet i religion, vilket är hörnstenen i själva grunden, och som genom Guds kraft kommer att uppenbaras i all sin glans. Det femte ljuset är nationernas enighet en enighet, som kommer att säkert grundas i detta århundrade och orsaka att alla världens folk kommer att betrakta sig själva som medborgare av ett gemensamt fädernesland. Det sjätte ljuset är rasenighet, som gör alla som bor på jorden, till folk och släkten av en ras. Det sjunde ljuset är enighet i språk, det vill säga valet av ett universellt språk, som alla människor skall undervisas i och tala. Var och en av dessa saker kommer oundvikligen att ske, eftersom Guds rikes kraft hjälper och bistår dem i deras förverkligande.” (ABUS2302)

 

Enighetens sju lju

Enighetens sju ljus: ‘Abdu’l-Bahás originalbrev från 1906
s. 167 i boken The Seven Candles of Unity,
Bahá’í Publishing Trust ISBN: 1-870989-12-0

Källa: skrifter.bahai.se

I mitt nästa inlägg på Nyvision kommer jag att ta upp det första av de sju ljusen, som tillhör visionen om en ny andlig världsordning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar