2012-07-13

Religiös förföljelse i Indonesien

Indonesisk domstol dömer shiitisk präst till två års fängelse för hädelse.

(Källa: Associated Press, 12 juli 2012)

Sampang, Indonesien - En indonesisk domstol har dömt en shiitisk präst till två års fängelse för hädelse. Aktivister för mänskliga rättigheter kallar domen ett bakslag för religiös frihet i världens tredje största demokrati.


En panel bestående av tre domare fann torsdagen den 12 juli 2012 Tajul Muluk skyldig till förolämpning mot islam på grund av hans religiösa uppfattning. Som bekant består islam av två grenar, och den större - sunni - dominerar över shia-islam i Indonesien.

"Med hänvisning till uppgifter från vittnen", säger domstolen, "har Muluk propagerat för att minska de dagliga obligatoriska bönerna från fem till tre, samt hävdat att den nuvarande heliga Koranen inte längre skulle vara autentisk och att vissa av profeten Muhammeds följeslagare skulle vara otrogna."

"Svaranden har juridiskt och på ett övertygande sätt bevisats vara skyldig till hädelse", säger domaren Purnomo Amin Tjahjo. "Hans handlingar har principiellt förolämpat islam."

Domaren tillade att Muluk hade spridit shiitiska religiösa läror som deklarerats som kätterska av det inflytelserika Indonesiska Ulema-rådet, en rådsförsamling bestående av präster. Rådet och de flesta indonesiska muslimer är sunniter.

Den 39-åriga Muluk, även känd som Ali Murtadlo, greps i april. Han förnekade anklagelserna och planerar nu att överklaga. Den tätt bevakade rättegången hölls i Sampangs tingsrätt i Madure, en ö utanför östra Java.

"Detta är en fråga om min värdighet, eftersom de har stämplat mig som otrogen," sade Muluk efter rättegången mot honom. "Jag har bevis för att denna rättegång var uppgjord på grund av politiska orsaker." Han utvecklade dock inte detta.

Indonesien är världens folkrikaste muslimska nation och dess konstitution garanterar religionsfrihet. Men det har skett ett flertal attacker och hot under de senaste åren mot landets religiösa minoriteter. Även mot kristna, bahá'íer och ahmadiyaher, som alla betraktas som kätterska.

Det New York-baserade Human Rights Watch uppmanade regeringen att lägga ned anklagelserna och att släppa Muluk, vars fall belyser det hot som Indonesiens hädelselag utgör mot religionsfriheten.

"Regeringen måste vända den växande trenden av våld och rättsliga åtgärder mot religiösa minoriteter i landet", säger Elaine Pearson, människorättsorganisationens ställföreträdande chef för området Asien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar