2012-07-04

Sommaren – en tid för att ladda ditt andliga batteri

För själen borde sommaren vara en bra tid. Rent fysiskt värmer solen jorden och växtriket, djurriket och människan mår bra. Det smittar av sig på själen. Det fysiska påverkar det icke-fysiska planet – själen. Roliga upplevelser, att uppleva nya saker, lära sig nytt och åka till sommarläger, eller semester skapar nya länkar/förbindelser i hjärnan. Barn, unga och äldre nyter av varje sekund på semestern - antingen det är traditionella besök till sommarstugan, badsemester eller stadsvandringar i främmande länder.

Trodde du – men sommaren är även en stressande tid, om du tillåter sommarens stress att överta kommandon. Många parrelationer mår inte bra efter semestern och slitsamma relationer mellan barn och vuxna tär på energin. Alla aktiviteter, och stressområden som nämnt ovan berör den materiella delen av livet. Men få tänker på den andliga delen.

 Free Gentle Windchimes Bokeh Creative Commons

Det är en konst att ladda ens andliga batterier – och varje år kommer det goda råd till hur man verkligen kan skapa och få god energi, i sig själv och tillsammans med andra. När du befinner dig i en svår situation, så kan det vara bra att läsa ett av Bahá’u’lláhs (1817-1892) verser. Bahá’u’lláh säger i Förborgade Ord:

Hör intet ont, se intet ont, förnedra ej dig själv, gråt ej eller sucka. Säg ej något ont så att du ej måtte höra det sägas till dig och förstora ej andras fel, så att dina egna fel ej må framstå som stora och önska ej någons förnedring, så att din egen förnedring ej må blottas. Lev så ditt livs dagar, som är kortare än ett flyktigt ögonblick, med fläckfritt sinne och obesudlat hjärta, med rena tankar och din natur förandligad, så att du fri och förnöjd må kunna lägga detta jordiska hölje åt sidan och bege dig till det mystiska paradiset och evinnerligen förbliva i det eviga riket. (1)

1) skrifter.bahai.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar