2012-07-18

Rasenighet

sju-ljus-3

Egentligt en utmaning att skriva om – men ’Abdu’l-Bahá (1844-1921) använde begreppet ”ras” i sitt dokument Enighetens sju ljus år 1906. I dag använder vi kanske mera begreppet etnicitet.

I dokumentet beskriver ’Abdu’l-Bahá sju ljus eller principer som vägleder mänskligheten, och som ger en viktig generell vision över framtiden. Detta leder till en andlig framåtskridande världscivilisation.

Varje kultur bidrar till mänsklighetens växt och för att bygga ett globalt samhälle är det lika viktigt att inse detta - som att skydda den biologiska mångfalden. Det finns exempel på positiv särbehandling av minoriteter – och det är faktiskt en bahá’í-princip: rasmässig- och etnisk skillnad ses på som positivt.

Grunden för att organisera mänskliga angelägenheter ska dock inte vara baserad på konceptet ”ras” eller ”etnicitet”. Att människor (barn, unga, vuxna, man och kvinna) – från vilken som helst kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet arbetar tillsammans för en fredligare värld är bahá’í-visionen.

Bahá’í-samfundet representerar internationellt omkring 2 100 etniska grupper, och bahá’í-litteratur är översatt till över 800 språk. (1) Jag tror dock inte Bahá’u’lláhs skrifter är översatt till älvdalska eller förortssvenska. Det kan säkert bli ett intressant projekt(!)

Det att förstå och uttrycka etnisk olikhet är inte någon lätt sak, då människor tycker om vad de bäst känner till och är rädda för att förlora sin identitet och bli underlägsen andra grupper. Många liberala demokratiska länder visar dock att bevarandet av olika kulturers etniska egenart är både möjligt och önskvärd inom ramen för storsamhället.

I dagens kosmopolitiska värld där vi alla är världsmedborgare är pluralism (mångfald) och etnisk harmoni en av de mest positiva indikatorerna för ett hälsosamt samhälle.

Pattern of diversity display, Africa, Maropeng exhibition, Cradle of Humankind

Pattern of diversity display, Africa, Maropeng exhibition, Cradle of Humankind

En djupsinnig andlig dimension som tar upp temat etnisk harmoni kan du hitta i Bahá’u’lláhs Förborgade ord:

Vet ni ej varför Vi skapade er alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. Begrunda ständigt i era hjärtan hur ni blev skapade. Då Vi skapat er alla av samma stoft, åligger det er att vara såsom en enda själ, att vandra med samma fötter, äta med samma mun och dväljas i samma land, så att ni från ert innersta, genom era gärningar och handlingar må framvisa tecknen på enhet och sann frigörelse. Sådant är Mitt råd till er, o ljusets härskara! Giv akt på detta råd, att ni må erhålla helighetens frukt från den undersköna praktens träd.  (BBFOA68)

(2)

 

Källa:

1) http://www.bahai.us/news/bahai-statistics/

2) http://skrifter.bahai.se/kallskrifter/bahaullah/forborgade-ord/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar