2012-06-11

Gudomligt ljus för en ny tidsålder

Vår tid är en global mörkertid – på det andliga och mentala planet. Men när det andliga ljuset är som svagast, och mänskligheten behöver ledning, så kommer ljuset, genom en ny Guds Budbärare. Bahá’u’lláh (1817-1892) är denna Guds Budbärare som sprider det gudomliga ljuset och som skapar nya livsmönster – en ny världscivilisation. Det Gudomliga ljuset är dock mycket större än hos tidigare Guds Budbärare (helt sedan Abrahams tid), då mänskligheten kollektivt nu har nått “vuxen ålder”. 

Jag fortsätter mitt studium av boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar.

Light Painting 2

Rita ljus i mörkret – foto: flickr.com.

Som nämnt tidigare är det en andlig genomträngande kraft som påverkar planeten – en pulserande rörelse från det andliga planet till den fysiska (och tillbaka). Bahá’u’lláh uppenbarade den andliga kraften i form av heliga skrifter som förmedlar detta. Under perioden ca 1852 – 1892 uppenbarade han kontinuerligt gudomliga vers. Han sjöng verserna eller skrev ner dessa. Från det andliga planet till det fysiska. Och i dag kan vi läsa Bahá’u’lláhs skrifter:

“Detta är den dag på vilken Guds härligaste ynnest har flödat ut över människorna, den dag på vilken Hans allra största nåd har ingjutits i alla skapade ting. Det åligger alla världens folk att bilägga sina tvister och att vistas i fullkomlig enhet och frid i skuggan av det träd, som är Hans omsorg och godhet. Det tillkommer dem att hålla fast vi allt, som på denna dag befrämjar upphöjelsen av deras ställning och gynnar deras bästa intressen.” (1)

“Säg: O människor! Detta är en oförliknelig dag. På samma sätt måste det språk vara oförlikneligt, som lovsjunger alla nationers Åstundade och oförliknelig den gärning, som längtar efter att godkännas i Hans åsyn… Välsignad är den människa som världens angelägenheter inte lyckats hindra från att igenkänna Honom, som är alla tings Herre.” (2)

“Människans hela plikt i denna dag är att ernå den andel av nådens flod, som Gud låter strömma fram till henne.” (3)

“Ty varje tidsålder behöver ett nytt mått av Guds ljus. Varje gudomlig uppenbarelse har sänts ned på det sätt, som passade förhållandena i den tid då den framträdde”. (4)

De andliga versen blev fysiskt nerskrivet och når oss och framtida generationer. Vi läser dem och blir påverkat. Vi förbinder oss med impulserna från Bahá’u’lláhs uppenbarelse. Det är energin i dessa krafter som driver mig och många miljoner bahá’íer att försöka bygga en ny världscivilisation, att lägga fundamentet för en ny världsordning, baserade på andliga principer. Det är vår vision.

Du som läser detta kanske kanske tänker att javisst – fina ord, men att det inte gör någon skillnad. Men jag tror ändå det gör skillnad – den andliga processen är en mystisk process, samtidigt som den Gudomliga kraften påverkar oss alla på planeten.

Bahá’u’lláhs ord, tillsammans med alla Guds Budbärare, är alltid en förnyande kraft som frambringar en framåtskridande civilisation.

Följ med i fortsättningen av de krafter som påverkar mänskligheten…

Källa 1,2,3,4: Utvalda skrifter av Bahá’u’lláh från Bahá’í-förlaget AB kan du läsa på Google Books.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar