2012-06-13

Ett mönster av ljus för en ny världscivilisation

Jag fortsätter min serie artiklar med utgångspunkt från boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar.

Som beskrivet tidigare i min artikel om mänsklighetens enhet så är det viktigt att följa det mönster som uppenbaras av Guds Budbärare för vår tid – Bahá’u’lláh. Han har uppenbarat viktigheten av att skapa nya institutioner som ska bidra till mänsklighetens enhet och en ny världsordning baserade på andliga principer. De krafterna som påverkar planeten förändrar nu tankesätt och sättet vi handlar på. Det blir en form för växelverkning mellan Guds ord och de energier som frigjorts.

Att skapa en ny världscivilisation kan vi “föreställa oss” sker som en utkristallisering. Till exempel kan en kvartskristall vara genomsiktlig och genomskinlig.  Den bryter, reflekterar och fångar ljuset. Kalksten eller skiffersten är ogenomskinliga, medan lyset leds genom kvartskristallen.

De nya institutionerna som bahá’í-tron sakta men säkert har introducerad för mänskligheten är kristalliska som kvarts. Det vill utstråla gudomligt lys och bli instrumentet för lysets krafter. Kristaller är en oändlig form av geometriska mönster. Dessa mönster har en inbyggd lagmässighet. Och de mönster, de institutioner som skapas, med utgångspunkt från Guds Budbärare för vår tids uppenbarelse följer en sådan lagmässighet. Efter som flera och flera människor förenas i enhet och enighet vill detta mönster avspegla andens verklighet – det ger en yttre form till verkligheten.

Kristallerna är även sammansatta av mindre enheter med geometriska grundläggande former. Detta är även tillfället med vad bahá’í-tron bygger upp – institutioner som kan samverka i harmoni och enhet. De geometriska formerna och regelbundenheten i kvartskristallen gör att de är solida och motstår tryck. De bryts inte lätt. Det är samma sak med de nya institutionerna som blir ljuspunkter för mänskligheten. De blir starka och sega – och kan fungera perfekt för en mänsklighet som behöver detta i en tidsålder som behöver just detta.

Under mänsklighetens historia har det varit flera sätt som de andliga krafter har verkat och verkar genom – bland annat familjen, stammen, stadsstaten och nationer – som utryck för högre andliga egenskaper. Bahá’u’lláh önskar att mänskligheten omfamnar Guds konungadöme som ska upprättas över hela jorden – då vi alla är invånare av detta konungadöme.

Osynliga andliga krafter förvandlar de människor som önskar förändringar och skapar i dem en andlig tillstånd där de blir aktiva verktyg när de önskar de nya högre krafterna välkomna. Deras sinne fylls med andlig sanning, med andliga principer, tro, nya lagar och förhållningssätt.

De andliga krafter som utkristalliseras – först i det mänskliga medvetandet – därefter manifesteras de i den fysiska världen genom synliga institutioner (mönster) – som till exempel Tillbedjans hus.

Följ med på Ny Vision och läs mera om dessa mönster som utkristalliseras på jorden…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar