2012-06-12

Krafter för att förena mänskligheten

En andlig världscivilisation blir till endast när människorna besvarar de vitaliserande och framdrivande krafter som Guds Budbärare frigör. Det vill säga att vi måste erkänna alla Guds Budbärare från Abrahams tid och till i dag. Bahá’u’lláh är vår tids Budbärare, sänt från Gud med ett Budskap om “mänsklighetens enhet”. Det är ett nytt mönster som skapas och detta mönstret är viktigt att ta reda på och följa när vi bygger upp fundamentet för en ny världscivilisation och en ny världsordning.

Bakgrunden för denna och de tidigare artiklarna på Ny Vision är boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar.

Earth, courtesy Apollo 17, and probably the most reproduced image of all time

Shoghi Effendi (1897-1957) säger att mänskligheten måste anpassa sig “mönstret” som uppenbaras, då de krafter som Bahá’u’lláh uppenbarar gradvis utkristalliseras till nya institutioner som behövs för en ny livskraftig civilisation. För att dessa andliga idéer och visioner ska fungera i samhället måste de få en materiell tydlig form. Till exempel att ha tron på utbildning som ett värde – vill inte i sig utbilda barnen. Utbildning kräver att det finns kompetenta lärare, utbildningslokal, utbildningsmaterial med mera, under många år. Utan dessa konkreta och materiella verktyg blir inte utbildning verklighet.

Det samma är det med de andliga principer som Bahá’u’lláh presenterar, det måste till ett konkret verktyg för att sprida dessa principer i världen och bygga upp något nytt. Det hela började på mitten av 1800-talet då Báb (1819-1850) och Bahá’u’lláh (1817-1892) fick i uppdrag från Gud att sprida Guds ljus och frigöra krafter för att upplysa mänskligheten. På den tiden var inte mänskligheten mogen för dessa institutioner eller kunde inte förstå meningen med de uppenbarade versen. Därför utkristalliseras dessa krafterna nu till institutioner som etableras över hela världen – och kommer att bli ljuspunkt för en mänsklighet i andlig nöd.

Det är dock först i en framtid vi kan kalla en “gyllene tidsålder” att det system med administrativa institutioner som bahá’í-tron bygger upp verkligt fullbordas. Då vill kraften i Guds ord spegla uppenbarelsens ljus och mänskligheten vill med nya sociala strukturer göra stora framsteg.

Några av de institutioner som Bahá’u’lláh i sin uppenbarelse har beskrivit som fundamentala och viktiga för mänskligheten är Universella Rättvisans Hus, andliga råd, Tillbedjans hus, utbildningsinstitutioner, institutioner som ska förvalta världens välfärd och ge medel till de fattiga med mera.

Hur skapas så gradvis dessa institutioner? Och vad är mönstret för den nya världsordningen?

Följ med på Ny Vision – så fortsätter jag djupdykningen i dessa frågor…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar