2012-06-05

Andliga krafter som rensar

Som beskrivit i mitt tidigare blogginlägg så verkar stora andliga krafter i världen. Dessa grundläggande positiva krafter möts av mänsklighetens motstånd mot det nya okända. I boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” som är grunden för denna artikelserien beskriver Shoghi Effendi dessa krafter bland annat som pådrivande, världsskakande, världsrubbande, världsenergigivande, världsstyrande och världsvitaliserande. Det är alltså en kraft från Gud, en renande och förvandlande kraft. Denna kraften renar och driver allt framför sig. Den är överväldigande, oberäknelig i sin styrka, mystisk i sitt sätt och man måste respektera denna kraften.

I grunden är det andliga krafter som är fundamentet för verkligheten, huvudgrunden för mänsklighetens liv. Andlighet ses inte endast som en dimension av människans liv – det är själva drivkraften för vår existens. Vi kan inte leva utan denna andliga kraft.

‘Abdu’l-Bahá beskriver det som att solen är källan till fysisk existens – alltså att Guds ord är källan till människolivet och civilisationen. Inget liv skulle varit möjligt utan värmen och ljuset från solen.

Denna andliga kraften har många namn – vi kan se det som själ, sinne, ande, hjärta, syn, hörsel. I grunden är det samma “realitet”. Det är anden eller själen som ser genom ögonen och hör genom öronen. Det är anden som hör, det är anden som ser och det är anden som vet. I grunden är tillträckningskraften i universum en kärlekskraft. Denna kraft håller universum, dess planeter och stjärnor i sina fysiska banor. Detta är en kraft som förenar, ordnar och upprätthåller balansen i alla ting. Om denna kärlekskraft tas bort upplöses allt. ‘Abdu’l-Bahá omtalar detta som en enhetskraft, tillträckningskraft eller gudomlig energi. Det vi ser är andliga krafter – och om vi koncentrerar oss kan vi förstå vilka system och processer som påverkas och hur dessa krafter verkar i världen.

På varje nivå i skapelsens riken ser vi en andlig verklighet. Det är förbindelselinjer mellan sanningar på ett nivå till ett annat nivå. Den fysiska världen som vetenskapen undersöker kan betraktas som ande – då det materiella speglar andliga sanningar.  I mineralriket har vi tillträckningskraften, i växtriket växt och reproduktion, i djurriket olika sinnen och känslor. För människan är det kraften – den rationella själen – som kan återspegla alla sidor av andligheten. Inom varje nivå hittar man ökande andliga  uttryck för anden.

Det finns olika mönster på olika existensnivån – och när vi undersöker sanningar på en nivå kan vi upptäcka sanningar på högre nivån. Om vi då studerar de krafter som verkar i vår tid vill vi bli hjälpt om vi kommer i håg att Guds ord är källan till liv och att fysisk vetenskap och andlig utbildning upplyser varandra.

Följ med i fortsättningen på Ny Vision för att ta del av de krafter som verkar i världen – krafter som i slutändan vill skapa en ny andlig världscivilisation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar