2012-06-20

En andlig och administrativ kraftimpuls

Jag fortsätter min serie om de krafter som påverkar mänskligheten och hur det nu byggs upp fundament för en framtida andlig världscivilisation. Vi har sett i mitt tidigare inlägg att tillbedjans hus spelar en viktig roll för att ge en andlig impuls i vardagslivet och att dess underordnade institutioner, som till exempel universitet, skola, barnhem, härbärge, sjukhus och forskningslaboratorium kommer att spela en viktig roll för att sprida Guds ljus.

En annan institution som kommer att spela en stor roll för mänsklighetens utveckling i den nya världsordningen, och som Bahá’u’lláh (1817-1892) har förordnat, är Rättvisans Hus. I Sin bok Kitáb-i-Aqdás (omkring år 1873) föreskriver Han att Rättvisans Hus ska grundas i varje stad och bestå av nio medlemmar. Dessa Rättvisans Hus benämns i dag som Lokala andliga råd, och är bahá’í-samfundets lokala administrativa institutioner. I Sverige finns ca 25 Lokala andliga råd. Över hela världen finns det omkring 10 000 Lokala andliga råd. I omkring 190 länder finns det även Nationella andliga råd. Den ledande bahá’í-institutionen är Universella Rättvisans Hus, som är tillförsäkrat gudomlig ledning och kraft – och som blev etablerad 1963.

Första Lokala andliga rådet i Samoa, 1957

Första Lokala andliga rådet i Samoa, 1957. Foto: media.bahai.org

Dessa administrativa organ kommer att vara en drivkraft, inte bara för bahá’í-samfundet, men för hela planetens utveckling. Det finns alltså omkring 10 000 ljuspunkter – Lokala andliga råd i världen. Dessa verkar inom et lite geografisk närområde, vanligtvis inom en kommun eller tätorts gränser.  De flesta Lokala andliga råd strävar efter att bygga upp sin kapacitet, och är kan man säga i dag en träningsplats för konsultation, ledning och befästande av bahá’í-tron.

Det öppnas dock sakta men säkert upp möjligheter för de Lokala andliga råden att utnyttja den energi och de förmågor de troende besitter, för att skapa ett rikt samfundsliv och påverka samhället i stort. Det finns en systematisk tillväxtvision och tillväxtprocessen skjuter fart i tätortscentra, men även på landsbygden.

De administrativa institutionerna tillsammans med tillbedjans hus vill tillföra både andlig och administrativ ledning – och de kommer under Universella Rättvisans Hus gudomliga ledning och kraft vara en ledande impuls för den kommande andliga världscivilisationen. 

Universella Rättvisans Hus, Karmelberget Israel

Universella Rättvisans Hus, Karmelberget, Israel. Foto: media.bahai.org

I mitt nästa inlägg vill jag se närmare på hur mänskligheten har reagerat på dessa nya krafter och hur världens jämvikt är rubbat. Ankomsten av en ny Guds uppenbarelse har verkligen ställt till det. Utkristalliseringen av de mönster och institutioner som behövs för en mänsklighet som är ur kurs, kräver en respons. Följ med i nästa inlägg på Ny Vision.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar