2012-04-23

Nya visionära trender mot en enad värld

En historisk övergång mot en ny världsordning kan ses i dag i de förändringar och omvandlingar som varslar om just detta. Framväxten av denna ordning kan observeras på tusental sätt: en sekellång trend mot ökad jämställdhet för kvinnor och minoriteter; i detta århundrades trend mot ökad ekonomisk rättvisa och eliminering av de traditionellt stora skillnaderna mellan rika och fattiga; och den sekellånga tendensen och rörelsen mot globalt ömsesidigt beroende.

Visionary Eye - Landscape Theme Visionary Eye – Landscape Theme – foto: flickr.com

Bahá’u’lláh förutsåg alla dessa trender. Han talade om mänsklighetens förestående omvandling och utfärdade en ram av principer och förordningar som skulle kunna främja sociala framsteg i denna nya tidsålder.

Många visionärer kan i dag främja liknande principer och idéer: ja, som nämnts tidigare har Bahá’u’lláhs sociala läror på många sätt blivit synonymt med den moderna definitionen av ett progressivt samhälle.

Ändå har utfärdandet av en ny social ideologi ensam inte kraften att förändra världen och skapa en ny världsordning – som kommunismens sammanbrott har visat.

Den nya världsordningen kan bara byggas på den djupa förståelsen av mänsklighetens andliga verklighet – en verklighet som är själva kärnan i att vara människa.

Det är den andliga värld som är källan till dessa mänskliga egenskaper som framkallar enighet och harmoni, som leder till insikt och förståelse och som möjliggör kooperativa företag. Bland sådana egenskaper är kärlek, mod, vision, självuppoffring och ödmjukhet. Huvudsakligen, i sin natur andlig, vill dessa egenskaper utgöra den osynliga, men nödvändiga grunden för det mänskliga samhället.

Källa: http://www.bahai.com/thebahais/pg73.htm

Läs fortsättningen i mitt nästa blogginlägg på Ny Vision.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar