2012-04-26

Kött, en mindervärdig proteinkälla

Är människan en kött- eller växtätare? Ett säkert kännetecken för de varelser som livnär sig av djur – man tänker då på de så kallade rovdjuren, – är det faktiskt så att de äter sitt byte rått och helt och hållet hela djuret. Att äta bytet i oupphettat tillstånd är likaså en förutsättning för det djurätande djuret att äta hela djuret och inte enbart vissa delar. Att översätta det till människan skulle betyda att hon skulle äta hela djuret och i rått skick. Men människan avnjuter köttet uteslutande i upphettad form, antingen kokt, bakat eller stekt.

Studiebesök på ett slakteri i Bulawayo
foto: flickr.com, putte2

Som kött i specificerad mening avses huvudsakligen djurets muskelkött, d.v.s. den del av djuret som ur näringsfysiologisk synpunkt är den mest mindervärdigaste delen. Varje chef för en zoologisk trädgård vet, att rovdjuren snart skulle dö ut, om de enbart fick rått muskelkött. De behöver för upprätthållandet av hälsan hela djuret, alltså även innanmäten som lever, lunga, hjärta, tarmar, blod och så vidare. Om ett lejon skulle matas enbart med stekt kanin eller kycklinglår skulle det inte leva länge. Denna tankegång visar att människan, i motsats till rovdjuren, inte är skapad för att hämta de nödvändiga näringsämnena från djurriket.

Men även de växtätande djuren är hänvisade till att äta sin föda oupphettad. Tvingas de av människan att endast äta upphettad föda dör det snart. Genom prof. Kollaths grundläggande forskning vet man, att det väsentliga som händer, när kött och växter upphettas, är proteinets förändring, det denatureras, det blir värdelös.

Helma Danner, ”Die Naturküche”

”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.” - ‛Abdu’l-Bahá ogranskad översättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar