2012-04-24

Låt din vision omfatta hela världen

När vi betraktar sambandet mellan andliga egenskaper och social utveckling är det bra att erinra hur världens tidigare stora religiösa lärare har styrt mänskligheten i det förflutna. Den moralkodex som de tio budorden och den gyllene regeln visar, som båda tar sig uttryck i nästa alla religiösa traditioner och religiösa läror, fungerar båda som etiska riktlinjer och kallar till andliga insatser. De har genomsyrat människors medvetande och omstrukturerade kulturer överallt. Även för icke-troende är värdet av sådana läror uppenbara.

Tidigare har dessa andliga läror i första hand gällt enskilda personers utveckling – eller harmoniska små grupper av människor. Moralfrågor har fokuserad mest på individens beteende: inte stjäla, inte ljuga, älska din granne.

I dag måste vår förståelse av andlighet omfatta – inte bara det personliga liv eller en grupps levnadssätt, men även den kollektiva utvecklingen av mänsklighetens om helhet. Det är bara för att det mänskliga släktet äntligen har nått mogenhetsåldern att de urgamla profetiorna, i en ära av fred och rättvisa, nu kan uppfyllas.

jorden-ett-land-globe

Foto flickr.com – DonkeyHotey

Det väsentliga budskap Bahá’u’lláh presenterar är uppmaningen till enhet; med hela världen som åhörare: ”Låt din vision omfatta hela världen, snarare än begränsas till era själva.” Mera än ett århundrade efter Sin bortgång har denna kallelse börjat ta synlig form i ett samhälle som representerar ett mikrokosmos av det mänskliga släktet – och som är etablerad i varje hörn av världen.

Framväxten av bahá’í-samfundet ger övertygande bevis för att mänskligheten i all sin mångfald, kan lära sig att leva och arbeta som ett enda folk i ett globalt hemland. Den representerar övertygande argument för seriös och opartisk granskning, av de påståenden från Guds Budbärare för vår tid – som skapade och upprätthåller det.

Källa: http://www.bahai.com/thebahais/pg73.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar