2012-04-04

De Heliga Skrifternas betydelse

“Var givmild i framgång och tacksam i motgång” sa Bahá’u’lláh till exempel. Hur enkelt det låter men hur svårt det kan visa sig vara i verkligheten.  Bahá’u’lláh (1817-1892) kom till världen för att ge oss den efterlängtade freden och mänsklighetens enhet. Inte på detta sätt att det kommer som en blixt från klar himmel, utan Han visar oss vägen dit. Det är vi själva som måste göra jobbet. Jobb är som ordet säger jobbigt men blir mycket lättare när man vet hur. Man kan jämföra det med Kristus kärleksbudskap. Kärleken fanns inte plötsligt överallt och alla bråk och oenigheter försvann med Hans ankomst. Han visade dock att och hur vi ska älska varandra och lämnade jobbet till oss. Hur mycket vi har lyckats med det än så länge låter jag var och en beskåda själv!

Tillbaka till Bahá’u’lláh som föddes idag för 193 år sedan i Teheran. “Var värdig din nästas förtroende och se på honom med ett ljust och vänligt ansikte.” Även det går inte av sig självt utan tillämpas med möda. Utan att vi kan lita på varandra kan världsenheten aldrig bli verklighet.  Om vi vill att alla krig tar slut och att alla människor ska bli likvärdiga och kärleksfullt behandlade, då är det nödvändigt att vi börjar med oss själva och ser till att andra kan lita på oss. Att bara sitta och ropa eller be för fred hjälper inte. Genom miljontals små steg som vi alla tar kommer vi framåt.

”Var ärlig i ditt omdöme och vaksam i ditt tal.” Det är bara några ord som, om man försöker efterleva dem förändrar ens liv och därmed ens omgivning. Att vara ärlig i ens omdöme kan betyda mycket, till exempel att man inte bedömer efter vad man ‘ska’ tycka, vad som är modernt eller allmänt accepterat. När man renar sitt omdöme från allt detta och enbart är ärlig betyder att man ibland går mot strömmen och det är inte den lättaste vägen, dock den rätta. Att vara vaksam i sitt tal är en annan uppgift som har sina egna utmaningar säkert i vår tid då man egentligen får säga allt, som en missförstådd sorts frihet.

Bahá’u’lláh, som nästan hela sitt vuxet liv var förföljd, förvisad och en fånge, endast för att Han kom med en ny religion vars främsta mål är mänsklighetens enhet, skrev under sitt svåra liv mer än hundra böcker och skrifter fyllda med anvisningar hur vi ska leva och bete oss i denna tid som vi lever i. Hans Ord är liksom en stor ocean varifrån vi kan ta en eller ett par droppar varje dag för att förstå lite mer. Dessa Ord är som föda för själen och liksom kroppen behövs det lite näring varje dag.

Citaten kommer från boken ‘Axplock från Bahá’u’lláh Skrifter’, sida 215.  

Andlig dagbok

 

Publicerat i Hallands Nyheter fredag 12 november 2010 av Margo Åkermark.

Axplock och Andlig dagbok kan du köpa från Bahá’í-förlaget AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar