2012-10-31

Har en ny tidsålder startat?

ny-tidsalder

Som jag nämnde i mitt tidigare blogginlägg 24 oktober 2012 verkar mänskligheten stå framför en ny global era, eller ny tidsålder. På det lilla jag förstår, tycks det vara en tidsålder som sträcker sig över flera tusen år in i framtiden; en tidsperiod som skapar möjligheter för ny kunskap, lärandet, förståelse, insikter och andlig kreativitet – som omdanar helt hur vi tänker och skapar nya livs-mönster för mänskligheten. Det handlar om en ny andlig världscivilisation.

Kan det vara sant, och varför har inte mänskligheten ”märkt” det? Det är något jag kommer att skriva om framöver.

Det finns ju plötsliga och bråda händelser som påverkar mänskligheten som naturkatastrofer, väderförändringar, politiska omvälvningar och krigar. Dessa skapar turbulens och påverkar direkt allt ifrån kollektiva beslut på regeringsnivån, organisatoriska ändringar till personliga tragedier.

Osynliga händelser
Sen så har vi händelser långt från oss i Skandinavien, som är ”osynliga” i sin karaktär och som inte syns påverka oss som befinner sig långt från ”centrumet” direkt. Det händer varje gång en ny religion föds. Vi som bor långt från det religiösa tumultet och den nya Gudsuppenbararens direkt inflytande märker endast gradvis samhällsändringarna.

Således tog det 800-900 år för kristendomens representanter ankom Skandinavien, och än flera hundra år innan kristendomen etablerades här uppe i höga Norden. Och de kyrkliga institutioner vi har i dag har tagit flera generationer att bygga upp.

Det verkar ta tid att nå ut med ett nytt budskap till länder långt från ”epicentrumet” – födelseplatsen för en ny religiös uppenbarelse.

Andligt vakna påverkas
För de som var andlig vakna och som upplevde att närvara vid Guds Manifestationens uppenbarelser, var det som en stor livsbetydande process, något som påverkade dem för alltid. För andra som inte var andligt mottagliga och som inte lät sig påverka av de andliga brisar som flödade, märkte de ingen större ändring i sitt vardagsliv.

Jesu disciplar och följeslagare gav sitt liv för tron, och etablerade Kristi herradöme på jorden i land efter land. Därefter kom islam, som accepterar kristendomen och fortsatte nationsbyggandet med en ny dynamik, nya kunskaper som påverkade konst, vetenskap, kultur och politik.

Det handlar alltså om att vara andligt mottagliga för att få en inblick och förstå de omfattande ändringar för mänskligheten som varje ny Guds Budbärare etablerar.

Följ med på Ny Vision – så berättar jag mera om detta spännande område.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar