2012-11-02

Mänskligheten har inte märkt av den nya tidsåldern

en-ny-tidsalder-2

I dag, eller rättare sagt år 1844 började den nya tidsåldern, och mänskligheten kollektivt har inte börjat upptäcka det. Men, vi kan se direkt hur den nya tidsåldern, som inleddes med Báb (1819-1850) och Bahá’u’lláh (1817-1892), redan har påverkat båda värdsliga och religiösa samhällsinstitutioner.

De första bahá’íer kom till Sverige för över 100 år sedan, och skandinaviska historiker som reste till Mellanöstern rapporterade om bábísmen och bahá’í-tron redan på 1850-1860-talet.

Här i Sverige har man inte märkt mycket till bahá’í-tron – som nu finns över hela världen, även representerad i Sverige med sitt nationella råd, etablerad 1962 och med 25 lokalavdelningar.

Har religionen spelat ut sin roll för individen?
Kollektivt i det sekulära Sverige verkar en ny Guds Uppenbarare vara fjärran från vårt intresseområde och vi lever i en ”trygghet” och förvissning om att religionen har spelat ut sin roll för individen – om inte annat för att anordna en minimum religiös ceremoniell bekräftelse på dopet, giftermål och begravning. Om detta är de flesta överens, och det finns olika motsvarigheter inom alla religioner och även icke-religiösa möjligheter.

Budskap från fången i ‘Akká
Bahá’u’lláh skickade från sitt fångenskap i det Heliga landet på slutet av 1860-talet, brev och uppmaningar till världens regenter, vare sig de var religiösa eller värdsliga om att kollektivt anta samarbetsformer, minska skatter och militärutgifterna och arbeta mot en ny världsordning. Alla som en av de som mottog breven (bland annat Kejsare Napoleon III, Drottning Victoria, Kejsare Wilhelm I, Den ryska tsaren Alexander II, Kejsare Franz Josef den I av Österrike, Påven Pius IX, Sultan Abdul-Aziz och den persiska härskaren, Nasiri’d-Din Shah och presidenterna av de amerikanska republikerna) lyssnade inte, eller hade inga ambitioner om något samarbete. 1)

Som en konsekvens av att de inte lyssnade berättade han att han tok från dem makten. Han tog makten från både värdsliga och religiösa och lämnade makten till folket. Det är nu – hos oss makten att forma en ny bättre värld ligger – det är vi - mänsklighetens alla folkslag - som kan bygga upp en ny världsordning. Kan vi ta det ansvaret?

En turbulens period för mänskligheten
Man kan säga att perioden 1870-1970 markerade en tid då makten försvann från de värdsliga och religiösa ledarna och mötet mellan nya politiska reformrörelser och bevarare av traditionen skapade turbulens och två världskrig. Under denna period såg vi hur makten dramatisk försvann från alla dessa ledare nämnt över. Detta påverkade hela mänskligheten. Processen pågår fortfarande.

Politiska rörelser som nationalism, socialism och kommunism och bevarare av religiös ortodoxi hamnade på skotthåll. En avkristning av stora delar av mänskligheten har tagit plats, och har etablerad ett tomrum.

Dock så har mänskligheten inte förstått orsaken till alla dessa problem. Varför, vad är det som är källan och drivkraften till att vi hamnat i en sådan situation?

1) wikipedia.org

Följ med – så berättar jag mera på Ny Vision.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar