2012-10-02

Sök och du ska finna

Jag tror grunden till mitt sökande kom från alla folksagorna min mamma läste till mig, och som jag själv senare läste och studerade. Sökandet efter skatten, att lämna tryggheten för jakten på det goda. Kampen mellan det goda och onda. Äventyren tog mig med på färden från norska troll, till indianska skogsandar, till afrikanska trumsagor, persiska prinsessor, elaka drottningar och dumma kungar, flygande drakar från Kina och indiska dervischer. Mystik och dramatik.

Jag fastnade i Mellanöstern i sagorna 1001 natt (barnversionen!). Så – jag bestämde mig som 10-åring att jag skulle gifta mig med en persisk prinsessa. Hur det skulle gå till hade jag ingen aning om.

Tillbaka till skolbänken – kristendomstimmarna: Min lärare och präst svarade enkelt ”’Jesus är livet och vägen’, du behöver inte fundera på något annat. De andra religionerna är inte så viktiga. Det är kyrkan som gäller…” Ok – så jag lämnade frågan tills senare. Vuxna kunde helt enkelt inte svara på sådana svåra frågor.

Men – inom mig var nyfikenheten där – världen låg ju framför mig. Och jag visste att alla religioner inte kunde ta fel. Jag visste at alla religioner kom från samma andliga källa. Att det endast var en universell religion och en enda Gud – för alla på jorden.

Jag började på gymnasiet och studerade en kombination av naturvetenskap, elektronik och data – det verkade på mitten av 80-talet vara framtiden. Men varje eftermiddag var det hemstudier inom religion, samhällskunskap och filosofi som var agendan.

På gymnasiet hade vi nu varje veckan en timme religionsundervisning (inte bara om kristendomen). Vår lärare var ateist – och hade som mål att berätta om de stora världsreligionerna. Självsagt fick jag toppbetyg inom ämnet. Och jag kunde fördjupa mig i de olika religionerna – såg helhetsperspektivet. Men frågan om alla religioner kom från samma källa var det fortfarande ingen som kunde svara på. Alla mina medelever så religioner som helt åtskilda, och inte någon enhet eller direkt förbindelse mellan judendom, kristendom eller islam – som ju är alla Abrahams barn.

Jag såg ju att alla religioner kom från samma källa – att de olika budbärarna Moses, Jesus och Muhammed talade om enhet, kärlek, om andlig vägledning och en Gud för mänskligheten – samma gud för judendomen, kristendomen och islam. Bahá’í stod inte på schemat 1985-1987. Det var inga som hade hört Bahá’u’lláhs ord: ”Dessa helgade Speglar, dessa Gryningar av urgammal härlighet är, alla och envar, företrädarna på jorden för Honom, som är världsalltets centrala sfär, dess innersta Väsen och yttersta Ändamål. Från Honom härrör deras kunskap och kraft, från Honom härstammar deras överhöghet. Deras anletes skönhet är blott en återspegling av Hans bild och deras uppenbarelse ett tecken på Hans odödliga härlighet. De är den gudomliga kunskapens Skattkammare och den himmelska visdomens Förvaringsplatser.” 1)

Guds profeter och budbärare är som speglar. Fascinerande.

Några frågor:

Kan det stämma? Kommer alla religioner från samma källa? Vad tror du? Finns det bara EN Gud? Varför behöver vi olika budbärare? Verkar det förvirrande? Varför? Vad är det som förvirrar? Verkar det skrämmande? Kan man bli lurad? Det verkar vara hjärntvätt. Man måste akta sig. Eller?

Läs fortsättningen på Ny Vision.

 

Källa

1) Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, (BAXBS1903), skrifter.bahai.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar