2012-10-22

Hitta det inre ljuset

Fortsättning från mitt förra inlägg 2 oktober. När det är som mörkast för mänskligheten – då kommer ljuset, en ny Guds budbärare. Ett nytt budskap öppnar dörrar till att förstå verkligheten – inte bara som en materiell verklighet. Verkligheten har andliga dimensioner. Jag hade dock inte upptäckt detta än.

Medan jag gick på högstadiet började jag fundera på de andliga delarna av verkligheten. Det var inte mycket kunskap att få genom en ytlig kristendomsundervisning – som bara hade element av tradition och historia. Det jag sökte var något nytt – ett nytt ljus. Men vad detta var – kunde jag inte föreställa mig då.

Röda ljus

Illustrationsfoto: Harald Indgul

Jag fick inga svar på frågan om alla religioner kom från samma källa. Det var inga som förstod eller var mottagliga – vare sig vuxna eller mina skolkompisar, och att förstå skillnaden mellan profeter och Guds budbärare var inget jag heller hade kunskap om. Det verkar kort som om man ville förenkla verksamheten och var helt nöjd med traditionerna och kunskapen om att Jesus var enda väg till frälsning. Ergo så hade kristendomen monopol på religionen.

Därför håll jag sådana svåra frågor för mig själv. Det var ingen idé att ens ta upp ämnet lärde jag mig snabbt. Det var bara ett par personer lyssnade och som jag kunde prata med om svåra komplexa problem – men det var så sällan, och då blev det mera prat om politiska och världsekonomiska frågor. Intressant i sig själv.

Jag började på gymnasiet i en liten stad utanför Trondheim. Det var en intensiv tid för att söka efter det inre ljuset. Lånade på biblioteket böcker om filosofi, psykologi, hjärnans mysterier. Kunskap om olika religioner fick jag via religionsundervisningen på skolan.

Dock fick jag inga svar. Alla saker pekade bakåt; på att religioner var traditionella; de hade ritualer och en historia om deras ursprung; hur många anhängare de hade i olika länder och lite kultur. Men jag var hela tiden på jakt – framåt mot ljuset. Det måste väl finnas något som kunde förnya religionen – var inte religionen universell?

Läs mera i mitt kommande inlägg på nyvision.nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar