2012-11-28

Ett nytt andligt tjänstesamhälle?

Flera framtidsforskare (1) tror att världen kollektivt övergår från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Andelen arbetare inom industrin minskar globalt, i Sverige har antal industrijobb under perioden 2008 – 2012 minskat med 100 00.

Produktion kombineras med tjänster som är skräddarsydda för individuella kunder. Och största delen ligger inom konsulternas specialistområden, skräddarsydda mjukvaror och utbildning.

Detta ställer helt nya krav på våra utbildningsinstitutioner. Jag är helt klart ingen expert inom området – men är det möjligt att världens utbildningsmetodik bygger på och är anpassad tidigare tiders industrialiserade ekonomi?

Robert B. Reich pekar på att det växer fram tre nya arbetskategorier i världen:

· Massproduktion – repetitiva uppgifter som utförs av robotar

· Personliga tjänster – restauranger, snabbmat, taxichaffisar, förskolelärare med mera.

· Symbol-analytiska tjänster – konsulttjänster, forskare, webbdesigners, ljudingenjörer, PR-konsulter, jurister, programmerare.

Möjligheten till växt finns inom kategorin symbol-analytiska tjänster. Det handlar om att identifiera problem vid att manipulera symboler.

Framtidens satsning på utbildning är här – det startar just nu - och behöver kreativitet och nyfikenhet. Men en ytlig materiell nyfikenhet är inte nog. Det behövs ett nytt element – andlighet. En andlig hållning till kunskap – dessa går ihop. Det blir en synergieffekt när en andlig person ber om hjälp från högre makter för att lösa ett svårt problem. När en grupp andliga människor tillsammans försöker lösa problem – kommer nya insikter, från en mystisk dimension. Denna insikten kan vara helt olik en materiell lösning och kommer att skapa helt nya förutsättningar på utbildningsfronten, på lärandets väg – vägen mot en ny världscivilisation.

En utbildning som tar tillvara människans nobelhet och andliga krafter kommer att öppna många dörrar och öka förståelsen för svåra och komplexa problemområden.

Är dagens utbildning fortfarande sammanlänkat med ett industriellt tankesätt – standardiserad läroplaner, undervisning i moduler, indelning i klassrum och kontroll med standardiserade prov? Reflekterar detta världen vi lever i – och klarar traditionella utbildningssystem att tillfredsställa en ny tids krav?

 

Källa:

1) Peter Drucker, Naisbitt, Ohmae och Reich

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar