2012-11-26

Lärandets vision för framtiden

Människans förmåga att kommunicera är något som särpräglar oss. Vetenskapen säger att universum är omkring 13 miljarder år gammal, jorden ca 4,5 miljarder år gammal och ”människor” inte så olika oss själva har varit här några få miljoner år, och den ”moderna människan” ca 35 000 – 50 000 år.

Intressant nog dök skrivkonsten upp för ca 6 000 år sedan, och det tog ytterligare 2 000 år att få ett ordentligt alfabet när man kunde kommunicera med 25-30 symbol. Först på 1100-talet efter Kristus startade kineserna med boktryckning och år 1451 förändrade Johannes Gutenberg mänsklighetens sätt att spara kunskap och kommunicera med tillgängliga texter.

Processen gick nu mycket snabbare: det första morsemeddelandet skickades 1844, skrivmaskinen blev till 1872, telefonin år 1876, stumfilmen 1922 och början på TV-åldern 1926 och så – mikroprocessorn och miniräknare 1971. År 1994 kom Internet för full musik. I dag är de sociala medier och surfplattor som gäller.

Kommunikationsexplosionen skakar om världen. På 80-talet var det vanligt i västvärlden att ha två nationella TV-kanaler, i dag är det 1000-tals TV-kanaler från hela världen som gäller.

 

Världen blir en kolossal informationsbörs

Fiberoptiska kablar kommunicera med 100 Mbit per sekund med många samtidiga abonnenter över stora avstånd via Internet.

I slutet av 2008 uppskattade man antalet domänsidor på Internet till 188 miljoner och det indexerbara Internetet till 63 miljarder sidor. Man uppskattar att antalet osynliga sidor är 50 gånger flera än de synliga och kanske 100 gånger fler – det blir 10 000 miljarder sidor (1)

Det behövs kunskapsarbetare för att få all tekniken att fungera. Med kunskap förpliktar!

Mycket av de verktyg vi kommunicerar med i dag är baserad på militär forskning. Själv telegrafin, telefonin, mobiltelefoni, Internet, fiberkablar och GPS har används av militären.

Visionen för framtiden är att civil forskning och utveckling driver utvecklingen framåt. Men det viktigaste är att framtidens forskare, lärare och elever har en ödmjuk hållning till lärandets process.

Med ett andligt perspektiv vill man även kunna upptäcka stora mysterier och förnya vetenskapen.

Det gäller bara att ha en ny vision!

Källor:

1) www.iis.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar