2012-11-15

Den yttersta tiden är början på en ny tid

Temat Domedagen har varit många diskussioners mittpunkt. Men det är även en ny start(!) Det gamla avslutas och något nytt börjar. ”Den sista tiden” är början på ”en ny tidsålder”.

Tankar om Den yttersta tiden och Domens dag är inte ovanligt – och uppstår till exempel vid krigsutbrott och kommer tillbaka på en global nivå – när vi tänker på turbulensen på den internationella arenan i dag. Från oron i Mellanöstern, till vågor av flyktingar som passerar nationella gränser, till skövling av miljontals av AIDS-viruset, ser vi tecken förutsagt i Bibeln och alla de heliga böckerna om ”den sista tiden”.

Heliga böcker förkunnar inte bara nattsvart mörker – men även en ljusets tid

De samma heliga böcker som tar upp temat Domens dag förkunnar även en tid i framtiden när mänskligheten liv kommer att blomstra. I en av de få böner som tillskrivs Jesus Kristus, sade han: ”Låt ditt rike komma, ske din vilja, på jorden så som i himlen”. Sedan har vi, naturligtvis, den berömda passagen i Gamla Testamentet, Jesajas bok 2:2-4. Här lovas en tid då jordens folk kommer att ”smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig”.

Dessa två idéer, en av förstörelse eller slutet för denna värld och den andra av en tid av fred i världen verkar vara i direkt konflikt med varandra. Hur kan det vara så?

Låt oss utforska vad vi vet. De heliga böckerna från gammalt av är verkligen inspirerad av Gud och innehåller sanningen - problemet ligger snarare i vår tolkning. Det finns ett par anledningar till detta: först talade Jesus Kristus i liknelser och hans liknelser var svårt att förstå.

Svårigheter att förstå och tolka de heliga skrifterna

Faktum är att Bibeln och alla andra heliga böcker är fyllda med kommentarer om profeternas läror. Dessa är ofta svårbegripliga för att endast de rena av hjärtat skulle klara ”testet” – att förstå. Vidare talade Kristus ett judiskt språk som kallas arameiska. Många generationer senare blev Jesus Kristus läror skrivits ned för första gången, först på grekiska och långt därefter fick vi moderna översättningar som olika grupper använder idag. Med dessa fakta tillhands ser vi att det kan vara möjligt att en tolkning av vad profeterna sagt inte matchar vad de menade.

Adventister – förväntan på Jesu återkomst

Intressant nog uppstod det på mitten av det nittonde århundradet en underström av adventist-rörelser runt om i världen i väntan på ankomsten av en ny uppenbarelse från Gud (även som lovat i alla tidigare religioner). Själv om de flesta på den tiden såg på händelsen med besvikelse (att den nya uppenbarelsen inte kom som de trodde) så ser bahá’íer att deras förväntningar uppfyllts.

Bahá’u’lláh förklarar “den yttersta tiden” och “födelsen av en ny cykel”

Bahá’í-tron, den yngsta av världsreligionerna framstod år 1844 - och grundaren, Bahá’u’lláh påstod sig 1863 att vara den Utlovade för av alla världens religioner. Bahá’u’lláh förklarar fenomenet ”den yttersta tiden” och ”födelsen av en ny cykel” i detalj. Han uppenbarade över 100 volymer av skrifter under 40 år som Guds Budbärare för vår tid.

Det är min vision – att en ny tid för mänskligheten har börjat. Vi lever helt i början, dörren är på glänt. Ljuset från den gudomliga inspirationens källa skiner – men inte många har upptäckt det.

En ny världscivilisation är fött – och de grundstrukturer som den behövs byggs just nu.

Du kan vara med att hjälpa till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar