2012-09-27

Lär känna din kropp som är templet för själen IX, Njurarna

Njurarna del I

Den utan jämförelse mesta utsöndringen från kroppen sker genom njurarna. Deras uppgift är att från blodet utrensa överflödiga ämnen – avfallsprodukter från ämnesomsättningen.

Urinen innehåller normalt 30 till 40 olika ämnen. Ingen teknisk uppfinning på renings- och filtreringsområdena kan på långt när mäta sig med detta sinnrika instrument som är endast 11-12 cm lång och 5 cm bred. Njurarna väger tillsammans 300 gr. I sin struktur liknar de två bruna bönor i stark förstoring.


anatomie gmfemm3
Foto: flickr.pillpat
Man kan kalla njurarna för kroppens tvättmaskin. 1500-1700 liter blod strömmar genom njurarna per dygn. Varje njure har en miljon nefroner som producerar 180 liter primärurin per dag. Denna mängd reduceras till c:a. 1,5 liter sluturin. (Nefron är njurens filtreringsenhet.)

Varje liten cell behöver näring. När man får näring, blir det också avfallsprodukter eller slaggämnen kvar. Dessa måste hämtas bort från varje cell. Det är hjärtat, som pumpar blodet runt, för att detta skall kunna försörja alla celler med näring och på samma gång hämta upp avfallet, som skickas till njurarna, där det skall rensas och så småningom sköljas ut med urinen.

Om vi inte dricker två till tre liter vätska om dagen är det som att försöka tvätta stortvätt utan eller i en minimal mängd av vatten. Att endast dricka kaffe är som att tvätta tvätten i smutsvatten.

Det kan hända några gånger när vi tvättar att vi inte hinner skölja tvätten ordentligt, eller att det finns fläckar kvar, som under tvätten inte gick bort. Samma sak gäller för njurarna, det som under tvätten inte går bort lagras i vävnaden.

Att bara dricka vatten har sina sidor. Rent källvatten är fantastiskt bra. Där finns naturliga mineralämnen i den rätta doseringen. Men vårt kranvatten är behandlat med många kemiska medel, bland annat klor. Det är samma sak som med tillsatserna i maten. Det har visat sig att klor i vatten är cancerframkallande.
Birger Ledin ”Fyra Vägar Föra Ut…”
Fortsättning följer 11/10 -12Inga kommentarer:

Skicka en kommentar