2012-09-13

Lär känna din kropp som är templet för själen VII, Levern

Forts. från 30/8
Vad gör levern åt oss? Levern är det underbaraste laboratoriet man kan tänka sig. Den är alltid beredd att inom det möjligas gränser gottgöra alla fel och galenskaper som vi begår av okunnighet, oerfarenhet, likgiltighet eller till följd av tvingande omständigheter. När vi skadar oss genom olämplig mat och dryck eller genom läkemedel och giftämnen, söker den alltid motverka skadan. Giftämnen, som genom portådersystemet förs in i levern kan i stor utsträckning oskadliggöras med hjälp av de oöverträffade reaktionerna i detta lilla laboratorium. Detta är orsaken till att gifter och läkemedel inte verkar så starkt skadliga när man sväljer dem, alltså ta dem oralt, som när man får dem injicerade.

Ur Gesundheitsnachrichten Juni 1994:
En fettlever orsakas inte enbart av alkohol som kan orsaka en fettlever efter tre veckor utan även av förhöjda blodfetter, vid övervikt och diabetes, triglycerider, som bland annat bildas av för stor sockerkonsumtion, fett och alkohol, och brist på rörelse. Även stress och sjukdom är en bidragande orsak. Triglycerider täpper till blodkärlen. Den som har en fettlever, märker knappast någonting. Levern lider tyst. Lätt ömhet på högra sidan i övre buken. Missaktar man signalerna, får vi mera ospecifika besvär som gaser, uppkördhet, uppstötningar och aptitlöshet. En målinriktat diet och konsekvent undvikande av alkohol kan få levern lika fort att återhämta sig.

För leverfibros, fortsättningen av fettlevern, känner man även till andra utlösare: mycket kemikalier, läkemedel, virusinfektioner, bakterier, parasiter, vissa ämnesomsättningsstörningar, genomblödningsstörningar i levern och stadig stagnation i gallflödet.

 Foto: Birger Ledin: 
Matsmältningskanalen med levern, mage, njure, bukspottkörtel, tjocktarm, tunntarm och portådern som går från levern till tjocktarmen.

Leverfibros är en utökning av bindvävscellerna. Inom några år kan det utvecklas en levercirros, slutstadiet i denna sjukdom, ifall man fortsätter att dricka alkohol. Förloppet av denna sjukdom är i det väsentliga detsamma. Den utvecklas smygande över åratal utan värk och besvär. Undviker man konsekvent alkoholen, har man fått bot, men fibrosen bildas inte tillbaka. Det räcker med 15 % av friska leverceller för att klara alla funktioner. Cirrosen upptäcks i de flesta fall av en slump vid andra undersökningar och då är det oftast för sent för att kunna behandla följdsjukdomarna.

Om man i tid känner igen varningstecknen bör man gå till läkaren: allmän trötthet och håglöshet utan någon anledning, om man förlorar psykisk och fysisk ork, har obestämda besvär i övre buken på högra sidan, aptitlöshet, matsmältningsbesvär, vid ödem runt vristerna och blod i näsduken, när man snyter sig.

Levern har alltså med sin blodrenande uppgift en nyckelställning i vår kropp. En frisk lever bevarar oss för svåra sjukdomar. Det finns ingen cancersjuk som har en frisk lever.

Det är ekologiska och vilda växter, när de används i tid kan ge hälsan tillbaka.

Dr. h.c. A.Vogel ” Die Leber als Regulator der Gesundheit”

Även här besannas ‛Abdu’l-Bahás ord ”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.”
Beantwortete Fragen, (Some Answered Questions) ogranskad översättning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar