2012-03-31

Världsfred, dröm eller realitet?

Om vi betraktar antalet krig och döda till följd av konflikter, inklusive stamkrig verkar det som att vi sedan många år har inträtt i den mest fredliga eran i mänsklighetens historia. Under andra världskriget antas tex c:a 50 miljoner människor ha omkommit, de flesta civila. Innan dess brukade ett stort antal människor omkomma i ständiga stamkrig världen över, enligt realistiska uppskattningar långt fler än under något enskilt krig.

Vad detta kan bero på har nog delvis att göra med viss krigströtthet världen över. Vi har börjat inse att krig inte längre kan vinnas på slagfält, naturligtvis med vissa undantag som tex det senaste Irakkriget där Saddam Huseins styre ersattes med ett demokratiskt. I dagens värld är nationalstaterna integrerade med varandra i ett ofta ömtåligt ekonomiskt system, där minsta fluktuation för en nation kan genom dominoeffekter påverka hela världsekonomin. Detta i sin tur motverkar att motsättningar nuförtiden leder till krig eftersom det ömsesidiga ekonomiska beroendet är så djupgående.

Dagens konflikter uttrycker sig snarare i from av inbördeskrig eller terrorism som tex folkmorden i Rwanda och Sudan och våld som utövas utav extremistiska grupper, men nuförtiden alltså sällan genom öppna krig mellan nationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar