2012-03-15

Människans naturliga föda.

”Vad beträffar förtäring av djurkött och avhållsamhet av det, var så säker att Gud i skapelsens början har bestämt varje levande varelses föda. Det passar sig inte att äta mot denna bestämmelse. Till exempel är rovdjur som varg, lejon och leopard försedda med förfärliga, rivande instrument, nämligen böjda klor. Därav ser man att kött är dessa djurs foder.

Skulle de försöka beta skulle deras tänder varken kunna klippa av gräset eller idissla då de inte har några kindtänder. Likaså har Gud givit de fyrbenta, betande djuren tänder som klipper av gräset likt en skära och därav ser vi att dessa djurarters föda är vegetarisk. De kan inte jaga andra djur. Falken har en böjd näbb och vassa klor; den böjde näbben hindrar den att beta, därför består även hans föda av kött.

Låt oss nu titta på människan. Som man ser har hon varken krokformade tänder, vassa naglar, klor eller tänder som järnskäror. Detta bevisar och förtydligar att människans föda är säd och frukt.

Obst + Gemüse / Fruits + Vegetables

foto: flickr.com, Veri's kleiner Winkel

Somliga av människans tänder är som kvarnstenar för att mala kornen och andra är vassa för att skära frukterna. Därför behöver hon inget kött och är inte heller förpliktad att äta det. Även utan köttmat skulle hon leva med yttersta vitalitet och energi. Till exempel äter bramansamfundet i Indien inget kött; ändå är de inte underlägsna andra nationer i styrka, kraft, vitalitet, sinneskraft och intellektuella dygder.

Det är sant att dödandet av djur och ätandet av deras kött inte är förenligt med medlidande och förbarmande, och om man kan nöja sig med säd, frukt, olja och nötter som pistascher, mandlar m.m. så är det utan tvivel bättre.

Med mänsklighetens framskridande utveckling kommer kött att ätas alltmer sällan då människan inte har en köttätarens tänder.”

”Gesundheit, Ernährung, Medizin und Heilen” Eine Textzusammenstellung aus dem Bahá’í-Schrifttum
Ogranskad översättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar