2012-03-07

Ett världsspråk – en utopisk dröm?

Följ min artikelserie om behovet av ett framtida världsspråk. Denna artikel tar upp frågan – är idén om ett världsspråk endast en utopisk dröm – och vad är orsaken till motståndet mot ett universellt världsspråk?

Kanske är orsaken till motståndet mot denna idé (eller till vilken som helst stor idé) en brist på tron på att det är möjligt (och även en trovärdig plan för genomförandet).

Är den rådande synen att människan är medfött aggressiv (oförmögen att koordinera gemensamma fördelaktiga arrangemang som ska tjäna mänskligheten eller uppnå den ”utopiska” idé om världsfred?) så är det ett av de största hindren till världsfred. Detta gäller då även konceptet om en förenad värld när det gäller språkfrågan.

Men – det är flera tecken som tyder på att tiden är mogen för ett världsspråk, och att det verkligt är möjligt. Vi kan till exempel se på antalet av de nu många regionala och internationella allianser - som tidigare generationer endast kunde drömma om, nu är självklara. Nyliga insatser som införandet av euron i Europa, ekonomiska, politiska och civila regionala samarbeten, etc. visar tydligt att möjligheten för människan att uppnå sådana win-win-samarbeten är möjligt i vår tid.

Medvetenheten om hur viktig frihandeln (en annan positiv situation) är, samtidig som många juridiska frågor måste hanteras (till exempel mänskliga rättigheter, miljöfrågan, arbetslöshet etc.), påverkar länder och den politiska organiseringen i världen. Det samma kan tankar om frihet inom konst, kultur, idébaserad verksamhet, baserad på kommunikation via ett internationellt hjälpspråk, eller ett universellt världsspråk.

Om en ensidig nedrustning kan åstadkommas (genom internationella inspektioner och risken för straffpåföljd för överträdare), skulle alla påverkas i positivt, då resurserna inte går till militärindustrin. Produktionen omställs till civila behov.

I och med en situation av global nedrustning vill nationerna börja inse att motstånd mot ett speciellt språk (eller att visa apatisk motstånd mot att ens involveras i frågan) inte längre tjänar sitt syfte, vill befolkningen få ”utrustas” med oanvändbar eller onyttig kunskap om olika språks grammatik, använda flera språk för att uttrycka samma koncept etc. Språklig redundans elimineras därigenom med införandet av ett internationellt språk och folk kan arbeta med saker som hela mänskligheten drar fördel av…

Följ artikelserien om ett globalt världsspråk på Ny Vision…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar