2013-01-03

Lär känna din kropp som är templet för själen XIV

Cellen del II

Cellens uppgifter, fortsättning från 20/12
Cellen behöver för sina uppgifter syre, energi och byggnadsmaterial. Det betyder att den behöver högvärdiga, ekologiska råvaror för att kunna arbeta friktionsfritt. Dagens mat består för det mesta av undermåliga produkter där viktiga näringsämnen har ersatts med syntetiska kemikalier och naturgödsel med konstgödsel som innehåller en bråkdel av viktiga näringsämnen för växterna.

För att kunna fungera maximalt behöver varje cell för sin uppgift högvärdiga råvaror. Men vi hindrar cellens arbete om vi belastar den med slaggprodukter från dålig kost som blir till orsak för våra sjukdomar. Konstgödsel innehåller endast 14 av minst 94 mineralämnen som finns i den ekologiska jorden.

@G.C.
 

Låt oss dra oss ’Abdu’l-Bahás ord om hälsa till minnet:
”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.”
ogranskad översättning.

Det betyder att vår kropp består av levande materia och man kan endast bygga upp liv med levande föda. I en frisk cell kan bakterier inte få fotfäste endast i sjuka sådana. Det förklarar också varför vi får alltmer resistenta bakterier mot antibiotika. Mikroben spelar ingen roll utan terrängen den hamnar på. 

@G.C.
Istället för de högvärdiga, livsviktiga näringsämnen begär vi av cellen att den skall kunna bygga upp liv av syntetiska kemikalier som färgämnen, konsistensgivare, syntetiska smakämnen, m.m. Per år får vi i oss 5 kilo syntetiska kemikalier. När cellerna inte får sin näring kan de inte arbeta och det påverkar våra arvsanlag, det sker hormonrubbningar och vi lägger grunden för ärftliga och alla andra sjukdomar. Redan små barn visa upp näringsbrist genom hyperaktivitet, ADHD och liknande. Läkemedelsbranschen hittar på sjukdomar för att kunna sälja fler läkemedel men kroppen har inte brist på läkemedel utan viktiga näringsämnen.

Livsmedel betyder medel att upprätthålla hälsa men vi bryter ner den istället. Syntetiska kosttillskott kan inte reparera skadade celler utan endast rensa dem. Det tar tre generationer att bryta ner våra gener men fyra generationer att bygga upp dem igen. En biologiskt medicinsk inriktad läkare jämför grönsaker i affären med stridsgaser då båda slår ut folk, grönsaker p.g.a. sin näringsfattigdom. Man har upptäckt ett samband mellan snabba och tomma kolhydrater och brottslighet. Allt som lever, vill utvecklas, allt som inte utvecklas bryts ner. Förädlingsprocessen gör att livsprocessen upphör.

Barnläkare m.m. Margaretha Hellsten, personlig kommunikation
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar