2012-12-20

Lär känna din kropp som är templet för själen XIV

Cellen del I

Cellen är ett av Guds stora underverk.
Har du någonsin funderat på hur din kropp fungerar och varför vi idag har så många välfärdssjukdomar? Vår kropp består av organ och organsystem där cellen är den minsta enheten men måste utföra ett mastodontjobb.

Vår kropp består av 63 triljoner (63 000.000.000.000.000.000) små celler, med en diameter av en hundradels millimeter, alltså inte större än en punkt. Varje cell är en egen liten fabrik som för sina uppgifter behöver energi och byggnadsmaterial, vilket den tar upp från vävnadsvätskan: syre, aminosyror, fettsyror och glykos. Cellen tar alltså upp det som levern har omvandlat: protein har den delat upp i sina beståndsdelar aminosyror, fettet har den omvandlat till fettsyror och glykos tillverkar levern av kolhydrater från frukter, honung m.m., alltså sockerarterna som finns i födan. I cellen omsätts dessa ämnen, och med det menas, att de bryts ner och cellen bygger upp nya ämnen, som den behöver för just sin speciella uppgift. 
-->Hit hör de livsviktiga enzymerna.

I varje cell är dess speciella uppgift förprogrammerad, beroende på vilket organsystem den tillhör, som t.ex. matsmältningen, immunförsvaret, hormonsystemet, lymfsystemet, nervsystemet, muskler, hjärtat m.m. I denna lilla enhet finns dels en hel fabrik, som ska ta upp näring och ge ifrån sig slaggprodukter och dels fylla en egen funktion.

Cellens uppbyggnad
En cell består av cellkärnan och kärnmembranen. Mellan kärnmembranen och cellmembranen, som omger cellkärnan, finns de olika funktionerna lagrade. Där har vi först mitokondrierna där cellens energiutvinning sker med hjälp av syre som den får via vävnadsvätskan. Det finns flera proteinmaskiner i cellen, de s.k. ribosomerna som är betydligt mindre än mitokondrierna. I golgiapparaten, cellens paketeringsmaskin, där produkterna får ett membranhölje som därefter kan antingen lagras i cytoplasman (cellvätskan) för att senare användas av cellen eller exporteras till levern, spottkörtlar m.m. Dessutom finns det ett fettförråd och ett glykogenförråd. Varje cell, som äger förmågan till fortplantning, har i cytoplasman en centriol. Här är arvsanlagen lagrade.

@ G.C., schematisk bild av cellen
 
Arvsanlagen
Arvsanlagen - DNA (desoxyribonukleinsyra) är "inskrivna på ett kemiskt band". Detta band vrider sig som en spiralformad stege. Tusentals stegpinnar bildar en gen, ett ärftligt anlag. Tiotusentals gener ordnade i strukturer kallas kromosomer. Härifrån överförs villkoren för ditt liv, inte bara till det yttre, som hårkvalitet, ögonfärg, benägenhet för vissa sjukdomar etc. utan kanske även dina karaktärsegenskaper. Detta kemiska band kan sträckas ut till en längd av cirka 180 cm. Genom en ofattbar förpackningsteknik ryms allt detta - omkring 6 miljarder DNA-steg - i cellkärnan, d.v.s. i ett hölje med en diameter av endast en hundradels millimeter - en punkt. (50.000 sidor av information är lagrad i varje cell).

 Det tar tre generationer att bryta ner en gen, alltså att lägga grunden för en ärftlig sjukdom, men det tar fyra generationer att reparera den igen.

Den 3/1 följer fortsättningen på cellens uppgifter.

Alf Spångberg, Vegetar nr. 4
Peter Franson, Ulrik Kvist, Anatomi och Fysiologi 2


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar